Wypożyczalnia międzybiblioteczna

Wypożyczalnia międzybiblioteczna

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna umożliwia czytelnikom korzystanie, w celach naukowych i dydaktycznych, ze zbiorów innych bibliotek. Współpracujemy z wieloma bibliotekami publicznymi i naukowymi w Polsce. Na życzenie czytelnika sprowadzamy z nich materiały, których nie posiadają biblioteki w Słupsku. W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych udostępniamy też zbiory własne innym bibliotekom spoza Słupska.

miedzybiblioteczna@mbp.slupsk.pl

Przed skorzystaniem z tej usługi, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Wypożyczalni Międzybibliotecznej.