Nagrody i wyróżnienia

Nagrody i wyróżnienia

Nasza praca wielokroć była doceniana nie tylko w Słupsku, ale również w kraju i za granicą. Poniżej znajdują się wybrane wyróżnienia i nagrody, które dostaliśmy w ostatnich latach.
 1. Nagroda Starosty Słupskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury 2010 r.

 2. Nagroda Prezydenta Miasta Słupska I stopnia za niezwykłą otwartość, kreatywność i nieoceniony wkład w rozwój Miasta i jego Mieszkańców (2015 r.).

 3. Samorządowy Lider Zarządzania 2009 w kategorii kultura organizowany przez Związek Miast Polskich – Miasto Słupsk otrzymało III miejsce za projekt pn. Bałtycka Biblioteka Cyfrowa.

 4. Samorządowy Lider Zarządzania 2011 w kategorii kultura organizowany przez Związek Miast Polskich – Miasto Słupsk otrzymało I miejsce za projekt Społeczna Pracownia Digitalizacji oraz tytuł Lider wśród Liderów.

 5. Medal „Organizacja Przyjazna Wolontariuszom” z Centrum Wolontariatu (2008 r.).

 6.  Nagroda im. Heleny Radlińskiej za działalność społeczną dla Danuty Sroki przyznana przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL i Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego. Nagroda została wręczona animatorom społecznym na konferencji podsumowującej działalność sieci Regionalnych Ośrodków EFS, która odbyła się 18 listopada 2013 r. w Warszawie.

 7. Nominacja do nagrody Stella Virium kategoria Supra dla Danuty Sroki przyznana przez Fundację Rozwoju Kwalifikacji STELLA VIRIUM z siedzibą w Krakowie. Supra jest kategorią dedykowaną twórczym osobom, które przekraczając ograniczenia własne i innych, czerpiąc z zasobów swego potencjału, wzbogacili samych siebie, a swoim działaniem innych ludzi (2013 r.).

 8. Sukces projektu „Fotografia chłopów pomorskich” na terenie Polski i Niemiec (artykuły, współpraca, edukacja, wystawy):

  1. Nagroda główna w Konkursie Literatury Kaszubskiej i Pomorskiej „COSTERINA 2013” dla Danuty Sroki za album „Fotografia chłopów pomorskich” (kategoria - album). Nagroda została wręczona na Targach Książki w Kościerzynie 23 lipca 2013 r.

  2. Biały Bocian - nagroda za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury, za przygotowanie i wydanie albumu "Fotografia chłopów pomorskich". Nagroda jest najwyższym wyróżnieniem w dziedzinie kultury przyznawanym w powiecie słupskim przez Starostę Słupskiego (2013 r.).

 9. Pomorski Pracodawca Roku 2014”. Konkurs organizowany jest przez największą organizację pracodawców działającą na obszarze województwa pomorskiego „Pracodawcy Pomorza” i ma na celu promocję pracodawców, którzy swoimi działaniami wspierają rozwój gospodarczy kraju i regionu. Konkurs tradycyjnie odbył się pod patronatem Wojewody Pomorskiego oraz Marszałka Województwa Pomorskiego. Ideą konkursu jest wyłonienie podmiotów, firm – liderów wśród pomorskich przedsiębiorstw, które nie tylko osiągają dobre wyniki ekonomiczne, ale również tworzą właściwe warunki pracy oraz potrafią dostrzec potencjał swoich pracowników.

 10.  „Lodołamacze 2015”. Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku została po raz kolejny wyróżniona. Kapituła konkursu Regionu Pomorskiego przyznała III miejsce w kategorii INSTYTUCJA Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słupsku za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia. Zdaniem Kapituły działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku na polu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych stanowi wzór godny naśladowania.

 11. Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku została laureatem programu Kultura+ Digitalizacja za aktywny udział w tworzeniu i upowszechnianiu polskiego dziedzictwa kulturalnego w ramach programu wieloletniego Kultura+. Celem realizowanego w latach 2011-2015 Programu Wieloletniego KULTURA+ była poprawa dostępu do kultury oraz uczestnictwa w życiu kulturalnym na terenach wiejskich i wiejsko-miejskich, poprzez modernizację i budowę infrastruktury bibliotecznej oraz digitalizację zasobów polskich muzeów, bibliotek i archiwów. MBP realizowała dwa projekty:

  1. WPR Kultura+ Priorytet digitalizacja 2011, Uzupełnienie infrastruktury Pracowni Digitalizacji.

  2. Kultura+ Priorytet digitalizacja 2014, Wirtualizacja pomorskiego dziedzictwa kulturowego 3D.

 12. „Certyfikat Nowoczesnej Biblioteki 2013” przyznany przez portal internetowy audiobook.pl. Certyfikat potwierdza, iż Biblioteka jest miejscem nowoczesnym, przyjaznym czytelnikowi oraz otwartym na oczekiwania odbiorców.

 13. Miejsce Przyjazne Seniorom”, nagroda przyznawana MBP w Słupsku w latach 2013, 2014, 2015, 2016.

 14. Wiele listów gratulacyjnych m.in. za zaangażowanie i realizację projektu pn. „Niemożliwe uczynić możliwym” – aktywizacja osób niepełnosprawnych KAWON w Słupsku. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Słupsku. 

 15. Medal Senatu

 16. Projekt "Książka do domu" został wyróżniony w drugiej edycji konkursu "Złota Księga Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych" i wpisny do "Złotej Księgi" w 2017 r. 

 17. II miejsce w Konkursie „Dobre praktyki w motywowaniu do czytania” dla Dyrektor Danuty Rakowskiej za pracę „Czytanie na drugie śniadanie, czyli jak zachęcić przedszkolaka do czytania”;

 18. Tytuł Pomorskiego Bibliotekarza Roku 2022 dla Dyrektor Danuty Rakowskiej. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Bibliotekarz Roku jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Konkurs trwa nieprzerwanie od 2010 roku i liczy sobie już XIII edycji. Jego celem jest promocja zawodu bibliotekarza. Kandydaci reprezentują wszystkie rodzaje bibliotek, a oceniane podlegają dokonania dotyczące różnych obszarów aktywności zawodowej. Liczą się dokonania, nie stanowisko w bibliotece.