Projekty

Projekty

Kryminalne Kobiety

Projekt obejmie cykl działań promujących literaturę kryminalną i ma m.in. zachęcać osoby w różnym wieku do uczestnictwa w kulturze z wykorzystaniem tekstów literackich. Proponowane działania mają inspirować do sięgania po literaturę kryminalną i detektywistyczną.

Z czytelnikami spotkają się twórcy tej literatury m.in. Diana Brzezińska (18 września 2023 r.), Alicja Sinicka (27 września 2023 r.), Olga Rudnicka (22 września 2023 r.). Organizacja spotkań i warsztatów z autorami najpopularniejszych książek kryminalnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych to wyjście naprzeciw oczekiwaniom użytkowników biblioteki, którzy zgłaszali chęć uczestnictwa w spotkaniach literackich, dających możliwość bezpośredniego kontaktu z autorami. W wyniku projektu młody człowiek swobodnie wymieni myśli i poglądy ze swoim idolem. Do udziału zaprosiliśmy autorów najpoczytniejszych pozycji gatunku. Warsztaty dla dzieci poprowadzi Joanna Jagiełło (25 września 2023r.), dla młodzieży Małgorzata Karolina Piekarska (4 października 2023 r.).

Zaplanowaliśmy również „detektywistyczną noc w bibliotece” dla dzieci młodzieży, która poprowadzi Małgorzata Skrętkowska. Odbędzie się ona 30 września 2023 r. 


Projekt jest finansowany z funduszy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oraz z funduszy Urzędu Miasta Słupsk.

Dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych!

Z ogromną przyjemnością informujemy, że Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku po raz kolejny otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych w wysokości 49 735,00 zł w ramach zadania: „Dofinansowanie dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”. 

Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

KOLEJ NA SŁUPSK

W ramach programu "Patriotyzm Jutra" Muzeum Historii Polski przyznało Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku dofinansowanie projektu pn. "Kolej na Słupsk". Projekt, współfinansowany przez Miasto Słupsk, obejmuje działania edukacyjno-animacyjne, takie jak warsztaty, akcje artystyczno-historyczne, promujące współdziałanie i interakcję uczestników.

Tematem projektu „Kolej na Słupsk” jest historia kolei pomorskiej, zaś podstawą działań jest Izba Historii Kolei w Słupsku (IHK). W niej bowiem odnaleziono wysoce interesujące artefakty pamięci m.in. dowody kolejarzy Rzeczypospolitej Polskiej z 1937 r., historyczne mundury i sztandary, przedwojenne tablice parowozowe czy bilety służbowe z 1945 r. Zadanie polega na połączeniu edukacji społecznej z historyczną, co pozwoli na prezentację wydarzeń z przeszłości w kontekście współczesnym, czyli bliższym uczniom, a nawet młodym nauczycielom. Izba Historii Kolei potraktowana jest w projekcie jako „przystanek początku". Zadanie jest realizowane w czterech odsłonach.

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra".

Zadanie "Kolej na Słupsk" współfinansowane jest przez Miasto Słupsk.

Projekt (Nie)zwykłe Książki

Projekt (Nie)zwykłe Książki to cykl różnorodnych innowacyjnych działań literackich i animacyjnych wokół książki, promujących czytelnictwo, literaturę. Głównym celem projektu jest promocja czytelnictwa zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, poprzez realizację różnorodnych działań rozwijających myślenie, wyobraźnię, mowę oraz wspomagających edukację. W ramach projektu specjaliści przeprowadzą warsztaty literackie, warsztaty słowotwórcze zakończone spektaklem, warsztaty z haiku, Booktalkingu czyli warsztaty gawędy o książce, Bookniej się! Zamysłem projektu jest również zorganizowanie konkursu recytatorskiego dla dzieci, spotkań autorskich dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
Działania projektowe odbywają się od maja do listopada 2023 roku. 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.

Zadanie "(Nie)zwykłe książki" współfinansowane jest przez Miasto Słupsk.

Digitalizacja i udostępnienie kolekcji orientalnej Zamku Książąt Pomorskich - Muzeum w Darłowie

Celem projektu jest udostępnienie użytkownikom internetowym jedynej na Pomorzy Środkowym kolekcji zabytków orientalnych z Zamku Książąt Pomorskich - Muzeum w Darłowie. Jest to zadanie interdyscyplinarne polegające na digitalizacji, opracowaniu i udostępnieniu zasobów dziedzictwa kulturowego.

Projekt obejmuje działania polegające na wyselekcjonowaniu, opracowaniu i skanowaniu w technologii 2D, 2D+, RTI. Przygotowanie postaci prezentacyjnych i opublikowaniu ich w Bałtyckiej Bibliotece Cyfrowej w formie postaci dookólnych 360 stopni, w technologii RTI oraz skanów - w zależności od specyfiki danego obiektu. Dodatkowo w Projekcie uwzględnione są działania promocyjne i edukacyjne w postaci Dni Otwartych Pracowni Digitalizacji lekcji muzealnych oraz wykładów "Sztuka Wschodu w zbiorach Zamku Książąt Pomorskich - Muzeum w Darłowie".

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku została beneficjentem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2021–2025”, w ramach którego złożyła wniosek pt. „Biblioteka bez barier”.

Projekt obejmuje modernizację budynku dawnego kościoła p.w. św. Mikołaja z XIII w. oraz dobudowanego na początku lat 70 XX wieku pawilonu. Zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in. przebudowę klatki schodowej oraz montaż windy osobowej w budynku zabytkowym, wymianę starej, aluminiowej instalacji elektrycznej na nową wykonaną z miedzi, wymianę oświetlenia wewnętrznego na oświetlenie w technologii LED, wymianę sieci informatycznej, montaż wentylacji. Ważnym elementem projektu jest nowoczesna aranżacja pomieszczeń biblioteki, dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, seniorów oraz młodzieży, zakup wyposażenia i sprzętu niezbędnego do realizacji oferty kulturalno-edukacyjnej oraz wydarzeń kulturalnych. Celem zadania jest podniesienie standardu funkcjonowania biblioteki poprzez dostosowanie budynku do najnowszych trendów i rozwiązań obowiązujących w bibliotekach działających w kraju i na świecie.

Koszty ogółem zadania wynoszą 3 000 000 zł

Kwota dofinansowania ogółem wynosi 2 100 000 zł

Zadanie „Biblioteka bez barier” dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2, Kierunek interwencji 2.1 „Infrastruktura Bibliotek 2021-2025”.

Tablica z dofinansowaniem

Projekt Mam tę moc!

Jak silną i terapeutyczną moc ma książka, będą mogli się przekonać uczestnicy projektu Mam te moc!, biorąc udział w wydarzeniach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Słupsku. W ramach wydarzenia odbędą się różnorodne działania oparte na literaturze: warsztaty biblioterapeutyczne dla dzieci, muzykoterapia dla seniorów, warsztaty z psychologiem, warsztaty graficiarskie dla młodzieży, warsztaty dla młodzieży Hip Hop Druga Szansa, spotkania z pisarzami.  W ramach projektu odbędzie się otwarte wydarzenie w przestrzeni miejskiej na zrewitalizowanych Bulwarach sąsiadujących z biblioteką a pomoc będą niosły przenośne biblioteczki „Książki na kółkach”. Wszystkie te działania mają jeden wspólny cel- otwieranie ludzi na świat literatury, muzyki i sztuki. Projekt jest wielopłaszczyznowy – skierowany do różnych grup odbiorców: dzieci, młodzieży i dorosłych słupszczan.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszy Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.

grafika projektu mam tę moc

Dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych!

Otrzymaliśmy dofinansowanie na zakup książek ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Program umożliwi bibliotece zakup nowości wydawniczych za kwotę 47 916,00 zł.

Miło nam poinformować, że dokonaliśmy zakupu Legimi na kwotę 1507,00 zł, którą otrzymaliśmy z dotacji II edycji programu Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.

Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Klub Młodego Programisty w Bibliotece!

Już niedługo w naszej bibliotece rusza Klub Młodego Programisty!

Rusza nowa edycja Klubu Młodego Programisty

Klub Młodego Programisty to okazja dla dzieci i młodzieży do nauki kodowania i programowania!

W Klubach Młodego Programisty dzieci i młodzież pod okiem doświadczonych trenerów i trenerek będą miały okazję do rozwijania kompetencji przyszłości, niezbędnych w trakcie edukacji, jak i przyszłej ścieżki zawodowej. Korzystając z różnorodnej technologii, między innymi pracując z komputerami, robotami, płytkami mechatronicznymi, będą uczyć się programowania, ale także: krytycznego myślenia, współpracy i rozwiązywania problemów. Będą ćwiczyć swoją kreatywność i rozwijać się w innowacyjności. Warsztaty w Klubie Młodego Programisty to też okazja do nauki poprzez zabawę.

Zajęcia, przygotowane są z uwzględnieniem różnic rozwojowych dzieci i młodzieży, będą prowadzone dla 3 grup wiekowych uczniów szkół podstawowych:

  • dzieci z klas 1-3,

  • dzieci z klas 4-5,

  • młodzież z klas 6-8.

Rekrutacja rusza dokładnie o godz. 11.00, 28 czerwca 2022 na stronie https://www.klubmlodegoprogramisty.pl/ .

Szczegółowy harmonogram zajęć już wkrótce.

Do zobaczenia na zajęciach Klubu Młodego Programisty!

Szczegółowe informacje o projekcie na stronie organizatora

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/rusza-nowa-edycja-klubow-mlodego-programisty

(Nie) zwykłe kobiety

Projekt (Nie)zwykłe Kobiety to cykl różnorodnych, innowacyjnych działań literackich poświęconych Patronkom roku 2022: Marii Konopnickiej, Wandzie Rutkiewicz oraz znanym kobietom w kulturze, literaturze. Głównym celem jest przybliżenie twórczości, historii życia Patronek 2022, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, promocja literatury wśród szerokiego grona odbiorców.
Zamysłem projektu jest przeprowadzenie warsztatów animacyjno-literackich dla dzieci pn. Booko Kadabra, warsztatów ze Storytellingu, literackich warsztatów multimedialnych, warsztatów komiksowych, spotkań autorskich. W ramach projektu zostaną zrealizowane audycje radiowe, podcasty, debaty dla młodzieży, będą przygotowane wystawy oraz akcje promujące literaturę kobiecą i kulturę w przestrzeni publicznej Miasta Słupsk. Projekt jest skierowany do dzieci i ich rodziców, młodzieży i dorosłych. Ważnym elementem projektu będzie zorganizowanie wydarzenia pn. Nocą za magicznymi drzwiami oraz koncertu muzyki salonowej z udziałem uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszy Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.

loga dofinansowania - Biblioteka, słupsk i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

"Mam Tę MOC!!!"

Będzie się działo w słupskiej Bibliotece‼️

Jesienią tego roku Biblioteka będzie tętnic najróżniejszymi super działaniami, skierowanymi od małego czytelnika po osoby dorosłe. A co w programie: warsztaty biblioterapeutyczne, teatralne, muzykoterapia, warsztaty dla młodzieży graficiarskie, spotkania z pisarzami, nie zabraknie też wydarzeń literackich na Bulwarach nad Słupią.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszy Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.

MAM TĘ MOC - grafika projektu

Dotyk książki

Dotyk książki. W 2022 r. minęła 170 rocznica śmierci L. Braille’a. To okazja aby wzmocnić czytelnictwo osób niewidomych, poprzez serię działań  animacyjnych wśród dzieci i dorosłych. „Dotyk książki”, to zaproszenie do uczestnictwa i ułatwienie w korzystaniu z zasobów bibliotecznych  osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku, zarówno dzieci, dla których najwcześniejszą formą książki jest książka dotykowa, oraz osób starszych, które straciły wzrok na skutek chorób, dla których najdogodniejszą formą książki jest audiobook. Elementami projektu będą m.in. warsztaty książki dotykowej, warsztaty obsługi urządzeń lektorskich „czytak”, koncert niewidomej artystki, spotkanie dzieci z autorem książki „O Kamilu, który patrzy rękami” oraz spotkanie z „głosem” czyli lektorem książek dźwiękowych czyli popularnych audiobooków.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura - Interwencje. Edycja 2022.

Mała Książka - Wielki Człowiek

W kolejnej edycji projektu „Mała Książka - Wielki Człowiek”, realizowanego przez Fundację Metropolia Dzieci i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku, brały udział dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat).

Mali Czytelnicy po odwiedzeniu biblioteki otrzymywali Wyprawkę Czytelniczą, na którą składały się:

  • Książka „Pierwsze czytanki dla…” – starannie dobrany zestaw utworów wybitnych polskich poetów i pisarzy dziecięcych, w którym przeczytamy zarówno pozycje klasyczne, jak i współczesne. W gronie autorów znajdziemy m.in. Joannę Papuzińską, Wandę Chotomską, Czesława Janczarskiego czy Hannę Januszewską. W publikacji obecni są również Liliana Bardijewska, Zofia Stanecka, Anna Onichimowska, Małgorzata Strzałkowska, Adam Bahdaj, Michał Rusinek, Agnieszka Frączek, Joanna Kulmowa, Marcin Brykczyński, Jan Twardowski i Grzegorz Kasdepke – twórcy tak różni, jak różne są perspektywy spoglądania na świat.

  • Broszura dla rodziców „Książką połączeni, czyli przedszkolak idzie do biblioteki” – praktyczny poradnik o korzyściach wypływających z codziennego czytania dziecku i odwiedzania z nim biblioteki. Dzięki broszurze rodzice dowiedzą się, dlaczego literatura pełni tak ważną rolę w zrównoważonym, zdrowym rozwoju dziecka, znajdą też wiele czytelniczych porad i inspiracji.

  • Karta Małego Czytelnika – pięknie zaprojektowana karta biblioteczna do zbierania naklejek za wypożyczone książki. Naklejkę na Kartę dziecko otrzymywało każdorazowo, gdy odwiedziło bibliotekę i wypożyczyło chociaż jedną książkę z księgozbioru dziecięcego. Na każde dziecko, które uzbierało 10 naklejek ze zwierzątkami, czekał imienny dyplom, potwierdzający jego czytelnicze zainteresowania. Dyplom przekazywaliśmy Małemu Czytelnikowi uroczyście, tak aby dziecko czuło się wyjątkowo. To z pewnością motywowało maluchy do kontynuowania zabawy.

Dzięki udziałowi w projekcie:

- Wzrosła liczba wiernych czytelników w wieku przedszkolnym, którzy po rozpoczęciu przygody z książką wyrabiają nawyk korzystania z biblioteki i postrzegają ją jako miejsce przyjazne, w którym czują się swobodnie i bezpiecznie.

- Zwiększyła się liczba czytelników – nie tylko dzieci biorących udział w projekcie, ale także ich rodziców, którzy nierzadko odwiedzali bibliotekę po raz pierwszy od wielu lat.

- Dzięki rozdawaniu Wyprawek Czytelniczych, a następnie uroczystemu wręczaniu dyplomów Małym Czytelnikom, bibliotekarze nawiązali bliższe relacje z czytelnikami i mogą razem z nimi świętować kolejne czytelnicze sukcesy.

W 2021 r. 102 przedszkolaków uroczyście odebrało Wyprawkę Czytelniczą (od początku projektu w 2019 r. – 324 dzieci). Maluchy zaczęły regularnie wypożyczać książki i po zebraniu kompletu naklejek odebrały aż 95 dyplomów.

Zakup nowości wydawniczych 2021

Z ogromną przyjemnością informujemy, że zrealizowaliśmy zakup nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Program umożliwił bibliotece zakup nowości wydawniczych, tj. 1739 książek i 72 audiobooków za kwotę 45 571,00 zł

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

EkoLogiczni 3

Sprawozdanie z realizacji projektu „EkoLogiczni 3” przeprowadzonego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Słupsku, dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w ramach Konkursu pn."Konkurs na zadania z zakresu edukacji ekologicznej dla województwa pomorskiego (edycja 2021) UMOWA: WFOŚ/D/842/3002/2021 z dnia 21.05.2021

Planowany koszt kwalifikowany zadania wynosił 14000,00 zł, z czego dotacja WFOŚiGW w Gdańsku wynosiła 12000,00 zł i przeznaczona została w całości na realizację zadań bieżących.

Celem głównym projektu było podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz promocja postaw zapewniających ochronę bioróżnorodności, poprzez budzenie zainteresowań wśród dzieci i młodzieży sprawami środowiska, rozpatrując jego walory w ramach ekonomii, ekologii, i wartości społecznych, a także oddolna edukacja dzieci i młodzieży w zakresie ekologii, ochrony bioróżnorodności, a także ochrony klimatu

Planowany efekt ekologiczny i wskaźniki realizacji zadania zakładały realizację 4 ekologicznych gier terenowych (3 gry dla dzieci lub młodzieży i 1 grę rodzinną dla wszystkich chętnych) oraz spotkania organizacyjne przed każdą z nich– odbyły się wszystkie z zaplanowanych działań.

Liczba godzin spotkań edukacyjno - organizacyjnych poprzedzających gry 3 x 2 - 6 godz.

Liczba godzin gier terenowych dla dzieci, młodzieży i rodzin: 4 x 6 - 24 godz. 

W sumie w projekcie uczestniczyło 189 osób (w tym 170 dzieci i 19 dorosłych). 

Partner projektu – Firma White Fox Krzysztof Nowakowski (Edukacyjny Klub Coolturka) - realizował swoje zadania wg założeń projektowych.

 
Główne działania w ramach projektu (gry w terenie)

21.09.2021
21 września, na terenie Lasku Południowego w Słupsku odbyła się ekologiczna gra na orientację w terenie. Impreza pod hasłem „Bezpiecznie i zdrowo dzięki zrównoważonej mobilności” miała zachęcać do poprawy i utrzymywania dobrej kondycji fizycznej i psychicznej dzieci, młodzieży, ale także dorosłych zwłaszcza jako zagrożenia wynikającego z pandemii COVID-19, miała sprzyjać aktywności i przełamaniu codziennej rutyny siedzącego trybu życia, przyczyniając się do kształtowania prozdrowotnych i proekologicznych zachowań. 

Zabawa zorganizowana była w związku z Europejskim Tygodniem Zrównoważonego Transportu i miała również na celu pokazanie różnorodnych korzyści wynikających ze zrównoważonego transportu (również pieszego), takich jak:  poprawa zdrowia, pozytywny wpływ na środowisko i poprawa jakości powietrza. Zabawę zakończyliśmy wspólnym pieczeniem ziemniaków w ognisku.

W zadaniu udział wzięły dzieci klas drugich ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Słupsku wraz z nauczycielami.

 

29.09.2021 
29 września, na terenie Lasku Południowego w Słupsku odbyła się ekologiczna gra na orientację w terenie. Celem imprezy pod nazwą „Rozwiązania są w przyrodzie”, było  podnoszenie świadomości ekologicznej oraz promocja postaw zapewniających ochronę bioróżnorodności, poprzez budzenie zainteresowań wśród dzieci i młodzieży sprawami środowiska, rozpatrując jego walory w ramach ekonomii, ekologii, i wartości społecznych, a także oddolna edukacja dzieci i młodzieży w zakresie ekologii, ochrony bioróżnorodności, a także ochrony klimatu.

Jak w każdej z naszych gier, uczestnicy mieli do pokonania trasę leśną ( z mapą i kompasem) „ naszpikowaną” ukrytymi punktami, w których przygotowane były do wykonania specjalne zadania, związane z tematem gry. Rozwiązywali też eko krzyżówkę, do której hasła odnajdywali przy punktach kontrolnych umieszczonych na mapie. Zabawę zakończyliśmy wspólnym pieczeniem ziemniaków w ognisku.

W zadaniu udział wzięły dzieci klasy 4,5 i 6 Szkoły Podstawowej nr 5 w Słupsku, wraz z nauczycielami.

  

15.10.2021 
15 października na terenie leśnym w Dębnicy Kaszubskiej odbyła się gra terenowa pod nazwą „Z nauką w las”, zorganizowana w związku ze Światowym Dniem Drzewa, który obchodziliśmy 10 października. Tematem przewodnim gry było zapobieganie zmianom klimatu i ich skutkom. Chcieliśmy, aby dzieci od najmłodszych lat zdawały sobie sprawę jak potężną bronią w walce z ociepleniem klimatu są drzewa. Dzięki ich zdolności do pochłaniania dwutlenku węgla z atmosfery pełnią przecież ważną funkcję regulacyjną, produkując niezbędny do życia tlen. Na całej trasie zabawy były rozmieszczone punkty kontrolne z zadaniami i hasłami do Eko krzyżówki, dotyczące roli drzew w przyrodzie. Poza tym napotykane w ich pobliżu drzewa „trzymały” informacje dotyczące wpływu drzew i ekosystemów leśnych na klimat i jakość życia na naszej planecie.

W zadaniu udział wzięły dzieci klasy 5a, 5b i 6a Szkoły Podstawowej w Dębnicy Kaszubskiej, wraz z nauczycielami.

  

17.10.2021 
17 października, w Łysomiczkach ( na terenie leśnym  Parku Krajobrazowego Dolina Słupi) odbyła się rodzinna Ekogra na orientację dla rodziców z dziećmi... Impreza została zorganizowana w związku z niedawno obchodzonym Dniem Drzewa i była tak przygotowana, aby drużyny wychodzące na trasę robiły to w odstępach czasowych.  Każda z wychodzących w teren drużyn była wyposażona w mapę, kompas oraz krzyżówkę, będącą dodatkowym elementem do rozwiązania po odnalezieniu punktów kontrolnych naniesionych na mapę. Przed wyjściem uczestnicy wysłuchali krótkiej instrukcji dotyczącej bezpieczeństwa podczas zabawy. 

Po powrocie z trasy na wszystkich czekało ognisko i pieczone ziemniaki.

Projekt Cyberiada to cykl aktywnych działań literackich poświęcony literaturze fantastycznej oraz pamięci i twórczości Stanisława Lema w 100 rocznicę śmierci pisarza. Projekt ma za zadanie promować literaturę fantastyczną i fantasy wśród dorosłego odbiorcy oraz dzieci i młodzieży w Słupsku oraz w powiecie słupskim. Projekt zakłada organizację Miesiąca Science Fiction podczas, którego odbędą się: spotkania z pisarzami, prelekcje, pokazy filmów o tematyce fantastycznej, warsztaty komiksu Lemolandia dla młodzieży, cyber-konkursu plastycznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych do tekstów Stanisława Lema, organizację Kosmicznej Nocy Bibliotek pt “Kantyna w Mos Eisley" oraz Cyber rozgrywek, czyli spotkań z grami planszowymi, karcianymi oraz stworzenie wirtualnego Escape roomu. Całość zakończą wystawy w przestrzeni miejskiej oraz prelekcja poświęcona twórczości Stanisława Lema.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu Promocja Czytelnictwa 2021.

 

Epidemia literacka

Projekt Epidemia literacka to cykl literackich działań: biblioterapeutycznych, muzykoterapeutycznych, filmoterapeutycznych, "warsztaty książki dotykowej", warsztaty z Haiku, a także spotkania z autorami książek w słupskich Bibliotekach. Do miejskich przedszkoli będą docierać mobilne pogotowia literackie zwane apteczkami pełnymi książek - bajek pomagajek, jedna z apteczek literackich dotrze do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Słupsku. Głównym celem projektu jest otwieranie dzieci i dorosłych na świat literatury, muzyki i filmu, przybliżenie uniwersalnych wartości, jakimi powinny kierować się w życiu: przyjaźń, miłość, odpowiedzialność, szacunek i uczciwość. Dzięki wybranym tekstom literackim można łatwiej zrozumieć istotę wartości moralnych.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu Partnerstwo dla Książki