RODO

RODO

grafika z napisem rodo

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku z siedzibą przy ul. Grodzkiej 3, 76-200 Słupsk.

 2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słupsku jest Pan Piotr Piątak z Kancelarii Prawno-Podatkowej Piątak i Wspólnicy sp.k w Ustce, z którym można kontaktować się
  e-mailowo: iod@mbp.slupsk.pl.

 3. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 574).

 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 5. Dane osobowe udostępniane mogą być podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem danych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku.

 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest warunkiem dostępu do materiałów bibliotecznych wraz z możliwością ich wypożyczania.

 7. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres posiadania prawa do korzystania z usług Biblioteki, obowiązku archiwizowania dokumentacji i ewentualnych roszczeń.

 8. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane, posiadają prawo dostępu do danych osobowych dotyczących ich osoby, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 9. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 10. Dane osobowe, które są przetwarzane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.