Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna

Poniżej prezentujemy bogatą ofertę edukacyjną Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku. Zajęcia prowadzone są w centrali przy ul. Grodzkiej, jak i w filiach. Zapraszamy do korzystania z naszych propozycji.

Wypożyczalnia Główna

ul. Grodzka 3, tel. 59 840 58 35,

e-mail: wypozyczalniacentrala@mbp.slupsk.pl

 • Dyskusyjny Klub Książki dla Dorosłych – adresowany jest dla wszystkich, którzy chcą rozmawiać o wspólnie czytanych książkach. Są to spotkania otwarte odbywające się raz w miesiącu.

 • Lekcje biblioteczne - celem lekcji jest przygotowanie młodzieży do samodzielnej pracy w bibliotece i rozwijanie kompetencji informacyjnych: umiejętności selekcjonowania i krytycznej oceny oraz porządkowania i wykorzystania informacji pochodzących ze źródeł tradycyjnych i elektronicznych. Zajęcia pomogą uczniom w poszukiwaniu materiałów potrzebnych przy realizacji projektów szkolnych z różnorakich dziedzin wiedzy, studentom natomiast w tworzeniu warsztatu bibliograficznego.

 • Wystawy tematyczne poświęcone wybranym autorom lub prezentująca zbiory prywatnych kolekcjonerów. Każdorazowo będziemy informować o wystawach w mediach społecznościowych i na stronie Biblioteki.

Miejsce Animacji Kultury

ul. Grodzka 3, tel. 59 840 58 45,

e-mail: mak@mbp.slupsk.pl

Wycieczki i lekcje biblioteczne dla dzieci w różnym wieku. Zwiedzanie zabytkowego budynku biblioteki , poznanie jego historii na przestrzeni wieków. Zobaczenie ciekawych działów, niedostępnych dla czytelników (introligatornia, digitalizacja). Zajęcia okolicznościowe na życzenia szkół lub przedszkoli i wiele innych (zespół MAK-a).

 Ponadto:

 •  „Oczami i uszami Mirabelki” – zajęcia dla klas I-IV klas podstawowych. Zajęcia zorganizowane na podstawie książki „Mirabelka” Cezarego Harasimowicza. Zajęcia mają na celu rozbudzanie zainteresowania historią Polski, zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z wojną.

 • "Kolażowe obrazy " - zajęcia literacko-plastyczne na podstawie książki „Admirałowie wyobraźni. 100 lat polskiej ilustracji w książkach dla dzieci”. Krótka prelekcja historii polskich ilustratorów w książkach dla dzieci. Ukazanie rożnych alternatyw tworzenia i ukazywania wyobraźni twórców. Na zakończenie zajęć uczestnicy wykonają pracę plastyczną.

 •  „Czarna książka kolorów” –  jak odbierają świat osoby niewidome, jak rozmawiać z dziećmi o niepełnosprawności. Doskonała lekcja tolerancji i wrażliwości. Zajęcia na podstawie książki Meneny Cottin pod tym samy tytułem.

 • „Bajka w dźwięku” –  na spotkaniu dzieci zobaczą różne typy książek: tradycyjną drukowaną, dotykową, dźwiękową, wysłuchają utworów literackich nagranych na płytach, dowiedzą się dla kogo książka dźwiękowa jest bardzo ważna. Spotkanie zakończy się zajęciami plastycznymi.

 • Muzykoterapia – zajęcia są przeznaczone dla osób z dotkniętych problemami psychicznymi. Ich celem jest pogłębienie wiedzy o muzyce,  rozwijanie zainteresowań oraz próba ich wzbogacenia. Podczas wspólnego słuchania muzyki uczestnikom zostają zaprezentowane  utwory, które dobrane są pod kątem wspólnego tematu, który je charakteryzuje. Najistotniejszym elementem jest wywołanie przeżycia estetycznego, pozytywnych emocji oraz przyczynianie się do polepszenia samopoczucia uczestników.

 • Interdyscyplinarne zajęcia ze sztuką – zajęcia są przeznaczone dla dzieci szkolnych i przedszkolnych. Mają na celu zainteresowanie światem, rozwój kulturalny oraz pogłębianie kreatywności. Zajęcia łączą z reguły kilka dziedzin sztuki, głównie literaturę, muzykę i plastykę. Na zajęciach prezentowane ciekawe treści na konkretny temat, który następnie ukazywany jest jako temat utworu literackiego, muzycznego lub plastycznego. Dzieci są angażowane w zajęcia, zachęcane do swobodnych wypowiedzi, często wykonują prace plastyczne, które następnie są omawiane.

 • Historia muzyki rockowej - prelekcja ukazująca pochodzenie muzyki rockowej, jej instrumentarium, gatunki i rozwój na przestrzeni dekad, wraz z przedstawieniem sylwetek prekursorów i odsłuchaniem muzycznych przykładów (dzieci starsze).

 • Muzyka nie całkiem poważna, z książki dla dzieci płynąca - zapoznanie się dzieci z instrumentami muzycznymi, składającymi się na orkiestrę symfoniczną (i nie tylko) na podstawie bajek i wierszyków dziecięcych, z przykładami dźwiękowymi oraz wizualizacjami; utrwalenie wiedzy poprzez zgadywanki, ciekawostki, kalambury, a także - jeśli tylko czas pozwoli - prace plastyczne (dzieci młodsze).

Oferta dla osób niepełnosprawnych w Miejscu Animacji Kultury

MAK to jedyna placówka w mieście, która zajmuje się czytelnictwem osób niepełnosprawnych wzrokowo. W obszarach naszych działań znajduje się:

 1. Gromadzenie i udostępnianie książki mówionej: w zasobach Miejsca Animacji Kultury znajduje się około 6 tysięcy książek dźwiękowych w zapisie MP3 oraz w kodowanym zapisie „czytaka”. Placówka posiada na swoim stanie odtwarzacze, do obsługi kodowanych plików, które są wypożyczane podobnie jak książki. "Czytak", to urządzenie, które umożliwia emisję dźwięku we wszystkich dostępnych dla osób niewidomych zapisach cyfrowych (audio, mp3, czytak i daisy). Możliwość obcowania z książką jest dla osób niewidomych bezcenna. Stanowi istotny element w ich rehabilitacji. Dla osób pozbawionych zmysłu wzroku, książka jest źródłem informacji i wiedzy.

 2. Promocja twórczości osób niepełnosprawnych. Organizowane są spotkania, benefisy, wystawy, wernisaże i koncerty osób niepełnosprawnych.

 3. Integracja środowiska osób niepełnosprawnych. Cykliczne spotkania, pod hasłem: „Nasze książki, nasze sprawy”(zawieszone w okresie pandemii). Omawiane są na nich sprawy nurtujące osoby niewidome, spotkania te poświęcone są również nowościom wydawniczym w formacie dźwiękowym. Kulturotwórcze działanie w procesie edukacji, socjalizacji i adaptacji społecznej osób niewidomych i niedowidzących to kolejny cel tych spotkań.

 4. Działalność edukacyjna: szkolenia w zakresie obsługi urządzeń lektorskich „czytak” oraz ich serwisowanie. Organizowane są też cyklicznie spotkania pod hasłem „Poznajmy się”, na których dzieci i młodzież spotykają się z osoba niewidomą. Zajęcia te pozwalają poznać świat osoby niewidomej, uczą dzieci wrażliwości i są wspaniałą lekcją tolerancji.

 5. Spotkania z lektorami książek dźwiękowych w ramach pozyskiwanych funduszy zewnętrznych i realizowanych projektów.

Filia nr 3

ul. Zygmunta Augusta 14, tel. 59 843 38 78,

e-mail: filia3@mbp.slupsk.pl

 • Czytam wyobraźnią – zajęcia warsztatowe dla dzieci, podczas których tworzone są książki dotykowe, przeznaczone dla dzieci z dysfunkcjami wzroku. Książka dotykowa jest ilustracją wiersza lub bajki dla dzieci. Uczestnicy warsztatów pracują z tekstem, który następnie jest zilustrowany na kartach książki.

 • Magia Czarnego Teatru - warsztaty teatralne dla dzieci, Jest to niezwykła forma teatru, która wywodzi się z Dalekiego Wschodu.  Teatr ten polega na tym, iż aktorzy i scena są w kolorze czarnym, dzięki temu widoczne są tylko dekoracje i rekwizyty i kukiełki, rozświetlone światłem UV.

 • Dyskusyjny Klub Książki dla Dzieci – zapraszamy dzieci do wspólnej dyskusji na temat wybranych książek. Dyskusyjny Klub Książki to miejsce integracji, nawiązywania relacji a przede wszystkim rozpoczęcia czytelniczej przygody. Integralnym elementem są zajęcia literacko-plastyczne (prowadzenie: Elżbieta Marszałek).

 • Planszomaniacy – cykliczne spotkania dla miłośników gier planszowych.

 • Za górami za lasami czyli spotkania z Bibliobajkami - cykl zajęć literacko-plastycznych dla dzieci w i wieku przedszkolnych. Cel – Kształcenie nawyku czytelnictwa od najmłodszych lat.

 • Bajkowy świat w okienku - warsztaty teatralne dla dzieci – Kamishibai oraz teatr cieni.

Filia nr 5

ul. Jana Kazimierza 19/5, tel. 59 843 39 01,

e-mail: filia5@mbp.slupsk.pl

 • Biblioteka jest dla Ciebie - lekcje i wycieczki biblioteczne zapoznające dzieci i młodzież z biblioteką. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z funkcjonowaniem wypożyczalni, dowiedzą się jak posługiwać się katalogiem bibliotecznym, poznają układ księgozbioru.

 • Kolorowo i wesoło - zajęcia literacko-plastyczne popularyzujące literaturę piękną dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz klas I-III szkoły podstawowej, podczas których dzieci oglądają książki, lub czytają ich fragmenty, a zajęcia plastyczne są dopasowane do treści zawartej w książkach.

 • Dyskusyjny Klub Książki dla Dorosłych – adresowany jest dla wszystkich, którzy chcą rozmawiać o wspólnie czytanych książkach. Są to spotkania otwarte odbywające się raz w miesiącu. Celem działalności klubu jest aktywizacja czytelników polegająca na wspólnej dyskusji na temat wybranych książek, recenzowaniu ich oraz udziału w spotkaniach autorskich (prowadzenie Wojciech Juszczak).

Filia nr 6

ul. Romera 6, tel. 59 845 22 85,

e-mail: filia6@mbp.slupsk.pl

 • Poznajmy się - lekcje i wycieczki biblioteczne zapoznające dzieci i młodzież z biblioteką. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z funkcjonowaniem wypożyczalni, dowiedzą się jak posługiwać się katalogiem bibliotecznym, poznają układ księgozbioru.

 • Bajki z ramki - warsztaty literacko-teatralne z wykorzystaniem formy Kamishibai - teatru obrazkowego. Opierając się na literaturze dziecięcej tworzymy karty obrazkowe do wybranego tekstu. Dla uczniów szkoły podstawowej.

 • Biblioteczny kuferek rozmaitości - zajęcia literacko-plastyczne popularyzujące literaturę piękną dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz klas I-III szkoły podstawowej

 • Dyskusyjny Klub Książki dla Dorosłych – na rozmowy o dobrej literaturze zapraszamy raz w miesiącu. Czytamy powieści, opowiadania i reportaże. Sięgamy zarówno po literaturę rozrywkową, jak i wymagającą refleksji (prowadzenie: Jolanta Stefaniak).

 • Język bez granic - kursy języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy. Spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu. Kursy organizowane przed wszystkim dla kobiet, które wraz z dziećmi uciekły przed wojną w Ukrainie. Kobiety mogą przyjść na zajęcia wraz z dziećmi. Dla najmłodszych przygotowany jest kącik z zestawami do prac plastycznych.

Filia nr 7

ul. Podgórna 1, tel. 59 843 18 71,

e-mail: filia7@mbp.slupsk.pl

 • W drodze – cykl spotkań podróżniczych

 • W Baśniogrodzie – cykliczne popołudniowe zajęcia dla dzieci połączone z głośnym czytaniem i animacją

 • Spotkania z książką w bibliotece (cykl wycieczek i lekcji bibliotecznych z klas I-III połączone z głośnym czytaniem)

Poznaj swoją bibliotekę – edukacja czytelnicza dla przedszkolaków

Oferta dla niepełnosprawnych:

 • Organizacja wystaw rękodzieła artystycznego osób niepełnosprawnych

 • Spotkania z książką w bibliotece (cykl wycieczek i lekcji bibliotecznych połączonych z głośnym czytaniem)

Filia nr 8

ul. Braci Gierymskich 1, tel. 59 843 26 05,

e-mail: filia8@mbp.slupsk.pl

 • Przygoda z książką – cykliczne zajęcia dla dzieci promujące literaturę.

 • Biblioteka od A do Z – lekcje biblioteczne dla młodzieży mające na celu przygotowanie do samodzielnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych oraz dostępnych źródeł wiedzy.

 • Mały Artysta – warsztaty literacko plastyczne dla dzieci.

 • EkoBiblioteka – edukacja ekologiczna działające w ramach Zielonego Punktu.

Filia nr 11

ul. Hubalczyków 8, tel. 59 842 13 54,

e-mail: filia11@mbp.slupsk.pl

 • EkoLogiczni – edukacja ekologiczna dla dzieci ze szkół i przedszkoli.

 • Poczytajkowo – klubik dla najmłodszych dzieci i rodziców; podczas zajęć dzieci poznają bohaterów bajek oraz wykonują własnoręcznie ilustracje i rekwizyty związane z treścią przeczytanych opowieści.

 • Podróże z Bajkami – edukacja czytelnicza dla dzieci

 • Baśniowe Pastylki – edukacja czytelnicza na Oddziale Pediatrycznym i Chirurgii Urazowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym.

Pracownia Regionalna

ul. Jana Kazimierza 19/5, tel. 59 843 39 01,

e-mail: region@mbp.slupsk.pl

Edukacja regionalna

Serdecznie zapraszamy biblioteki regionu Słupskiego, szkoły, lokalnych artystów i wolontariuszy do współpracy przy organizacji imprez promujących nasz region. W bibliotece wiele się dzieje, szczególnie w niżej wymienionym zakresie:

 1. Organizacja wystaw tradycyjnych oraz wirtualnych;

 2. Organizacja sesji tematycznych, zajęć edukacyjnych, lekcji bibliotecznych oraz metodycznych;

 3. Organizacja wykładów, debat młodzieżowych;

 4. Współpraca z lokalnym środowiskiem twórczym (benefisy, wystawy, promocje książek), udostępnianie dzieł twórców regionalnych;

 5. Prowadzenie lekcji regionalnych dla młodzieży szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz studentów;

 6. Wspieranie działalności kulturalno-oświatowej biblioteki poprzez zaangażowanie wolontariuszy;