Pracownia Regionalna

Pracownia Regionalna

UWAGA!

Na czas remontu Biblioteki Głównej zbiory regionalne zostały przeniesione

do Filii nr 5, ul. Jana Kazimierza 19/5, tel. 59 843 39 01.

Pracownia Regionalna  gromadzi zbiory związane z regionem pomorskim, udziela informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych. Pracownia posiada swój księgozbiór, który prawie w całości udostępnia Czytelnikom na zewnątrz.

Pracownicy Pracowni Regionalnej tworzą własne bazy danych oraz współtworzą wraz z innymi bibliotekami województwa  BIBLIOGRAFIĘ POMORZA GDAŃSKIEGO I ŚRODKOWEGO.

Obecnie na czas remontu Biblioteki Głównej pracownia zmieniła swoją lokalizację.

Filia nr 5
Jana Kazimierza 19/5
tel. 59 843 39 01
e-mail: region@mbp.slupsk.pl

Oferta edukacyjna

Serdecznie zapraszamy biblioteki regionu Słupskiego, szkoły, lokalnych artystów i wolontariuszy do współpracy przy organizacji imprez promujących nasz region. W bibliotece wiele się dzieje, szczególnie w niżej wymienionym zakresie:

  1. Organizacja wystaw tradycyjnych oraz wirtualnych;

  2. Organizacja sesji tematycznych, zajęć edukacyjnych, lekcji bibliotecznych oraz metodycznych;

  3. Organizacja wykładów, debat młodzieżowych;

  4. Współpraca z lokalnym środowiskiem twórczym (benefisy, wystawy, promocje książek), udostępnianie dzieł twórców regionalnych;

  5. Prowadzenie lekcji regionalnych dla młodzieży szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz studentów;

  6. Wspieranie działalności kulturalno-oświatowej biblioteki poprzez zaangażowanie wolontariuszy;