Wydawnictwa własne

Wydawnictwa własne

"Fotografia chłopów pomorskich"
Wydawnictwo Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku, 2012

Album, pod red. Danuty M. Sroki, jest efektem dwuletniego procesu gromadzenia fotografii pochodzących m.in. z prywatnych kolekcji rodzin pomorskich. W znacznej części wykorzystano materiały pochodzące z archiwum fotoreportera Jana MaziejukaMuzeum Pomorza Środkowego w Słupsku oraz Pommersches Landesmusum w Greifswaldzie.

Album podzielono na osiem rozdziałów poświęconych określonym aspektom życia na wsi, do których wprowadzenia pisał Dawid Gonciarz – etnolog z Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie. Publikacja została wydana w dwóch językach: polskim i niemieckim, zawiera wybór 365 zdjęć. Najstarsza fotografia pochodzi z 1898 r., najnowsza zaś z 2012 r.

Przy ogromnym zaangażowaniu całego zespołu stworzyliśmy historyczny portret pomorskiej wsi, którego wspólnym mianownikiem jest fotografia scalająca historię, tradycje i wartości naszych przodków.

Do książki dołączono film dokumentalny pt. „Osadnicy”.

Publikacja ukazała się dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Miejskiego w Słupsku, Starostwa Powiatowego w Słupsku oraz Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie. Album nie powstałby bez wsparcia mieszkańców powiatu słupskiego, którzy dostarczyli fotografie.

Wykaz publikacji wydanych przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słupsku:

Seria Bio-bibliograficzna - Sylwetki Pisarzy Słupskich w opracowaniu Alicji Świetlickiej.

W tej serii ukazały się następujące publikacje:

1993 - "Ziemia słupska w podaniu, baśni i legendzie", poradnik bibliograficzny. Alicja Świetlicka

1995 - "Biblioteki Publiczne na Ziemi Słupskiej". Elżbieta Wisławska

1998 - "Słownik historyczny miast i wsi województwa słupskiego". Alicja Świetlicka, Elżbieta Wisławska

2000 - "Słupskie instytucje kulturalne - Infromator". Elżbieta Wisławska (red.)

2003 - "Znani Słupszczanie". Szkice biograficzne z powojennych dziejów miasta. Alicja Świetlicka, Elżbieta Wisławska

2004 - "100 lat Biblioteki Miejskiej w Słupsku 1903 - 2003".

2004 - "Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku" Informator.

  

Publikacje wydane przy współudziale Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku i Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich - Oddział w Słupsku:

 Seria - "Materiały do poznania regionalizmu słupskiego"

tom 1tom 2tom 3tom 4, tom 5tom 6tom 7tom 8, tom 9tom 10

1996 - "Słupskie szkice polonistyczne" Zbigniew Zielonka - jubileusz 40-lecia pracy twórczej

1998 - "Tajemnicze Pomorze" Jolanta Nitkowska-Węglarz

1999 - "Jednorodne" Halszka Olsińska

1999 - "Mickiewicz interdyscyplinarny" : materiały konferencji zorganizowanej przez Instytut Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Słupsku dn. 18-19 grudnia 1998 roku.

1999 - "Zarys historii wsi Rachodoszcze 1696 - 1998" Stanisław Szewczuk "Jurand", Stanisław Szewczuk "Kmicic"

2000 - "Lustro weneckie", Andrzej Turczyński