Jak zapisać się do Biblioteki?

Jak zapisać się do Biblioteki?

Do Biblioteki może zapisać się każdy, wystarczy odwiedzić którąkolwiek z naszych filii i dopełnić następujących formalności:
  • Zapoznać się szczegółowo z regulaminem dla Czytelników,

  • Okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości z numerem PESEL,

  • Podpisać wypełnioną przez bibliotekarza kartę zapisu, a tym samym zobowiązać się do przestrzegania regulaminu - za osoby do 15 roku życia zobowiązanie podpisuje rodzic lub opiekun prawny,

  • Uiścić opłatę, w kwocie 3 zł, za wydanie karty Z Biblioteką Do Kultury, która upoważnia do korzystania ze wszystkich bibliotek publicznych w Słupsku i daje możliwość korzystania ze zniżek u Partnerów programu - opłata jest jednorazowa, lista grup zwolnionych z opłaty znajduje się w regulaminie,

Do Biblioteki może również zapisać się samodzielnie poprzez Katalog

  • W przypadku samodzielnej rejestracji internetowej należy w ciągu 5 dni zgłosić się do Biblioteki w celu weryfikacji danych, podpisania karty zapisu  i wyrobienia karty Z Biblioteka Do Kultury.