Pracownia digitalizacji i usługi cyfrowe

Pracownia digitalizacji i usługi cyfrowe

Pracownia Digitalizacji – pracownia wyposażona w specjalistyczne urządzenia i oprogramowanie oraz zespół pracowników zajmująca się ucyfrowieniem zasobów bibliotek, muzeów, galerii, oraz innych podmiotów kultury. W pracowni digitalizacji skanujemy i przygotowujemy postaci prezentacyjne: książek, czasopism, starodruków, rękopisów, materiałów kartograficznych, fotografii i negatywów, etc. Tworzymy panoramy sferyczne, wirtualne spacery. Prowadzimy praktyki zawodowe, dla szkół o profilach fotograficznych i grafik komputerowej. 

Kontakt: Sławomir Żabicki, mail: digitalizacja@mbp.slupsk.pl, tel. 59 840 58 33

Rozpoznawanie tekstu

Rozpoznawanie tekstu (OCR) zeskanowanych dokumentów drukowanych.

Usługa rozpoznawania tekstu drukowanego. Tworzenie edytowalnych i przeszukiwalnych plików elektronicznych z zeskanowanych dokumentów papierowych, plików PDF i zdjęć
z aparatu cyfrowego.


Prezentacje 360

Świadczymy usługi digitalizacji, która polega na wykonaniu zdjęć obiektu ze wszystkich stron oraz stworzeniu animacji obrotowej w jednej bądź kilku płaszczyznach. Usługa wykonywana jest za pomocą profesjonalnych stanowisk do fotografii 360 stopni. Wykorzystywana technologia umożliwia wykonanie prezentacji od obiektów w skali  makro (np. biżuteria, numizmaty) do obiektów dużych (do 250 kg wagi i wysokości do 2,5 m i długości i szerokości nie przekraczającej 1,8 m).

Wirtualne spacery i panoramy

Tworzenie panoram i wirtualnych wycieczek.

Usługa tworzenie zdjęć panoramicznych z wykorzystaniem automatycznej głowicy Rodeon piXplrer oraz tworzenie wirtualnych wycieczek wykorzystujących zdjęcia panoramiczne. Wirtualne wycieczki mogą być wzbogacone elementy graficzne (np. logo) i efekty specjalne (np. flara, efekt deszczu, śniegi, etc.).

Tworzenie gigapanoram

Uzyskanie fotografii bardzo wysokiej rozdzielczości. Na zdjęcie składa się seria zdjęć wykonanych z wykorzystaniem automatycznej głowicy Rodeon piXplrer oraz profesjonalnego aparatu z obiektywem długoogniskowym, które złożone tworzą fotografię o bardzo dużej rozdzielczości.

Skanowanie

Inny wymiar skanowania

Skanowanie książek, starodruków, czasopism

Dysponujemy doświadczonym zespołem i specjalistycznymi skanerami zapewniającymi wysoką jakość skanów oraz bezpieczeństwo skanowanych obiektów.

Skanowanie dokumentów luźnych

Do digitalizacji pojedynczych dokumentów wykorzystujemy zarówno specjalny skaner do dokumentów, jak również bezpieczne skanery oraz stanowisko do fotoreprodukcji w przypadku dokumentów nietypowych lub wymagających szczególnej troski.

Skanowanie zdjęć i obrazów

Stosujemy różnorodne techniki dostosowane do obiektów: skanery (do formatu A1), technikę fotografowania tradycyjną jak również w technologii gigapanoram lub makro.

Skanowanie negatywów barwnych i czarnobiałych oraz diapozytywów/slajdów 24x36

Skanujemy na profesjonalnym skanerze do negatywów z rozdzielczością optyczną 4000 dpi i 16-bitową konwersją analogowo-cyfrową.

Skanowanie kart katalogowych, fiszek

Dysponujemy specjalistycznym skanerem do dokumentów umożliwiające skanowanie z wydajnością do 4 tys. skanów dziennie.

Skanowanie planów i map

Stosujemy techniki dostosowane do obiektów: skanery, technikę fotografowania tradycyjną jak również w technologii gigapanoram lub makro.