Dla Seniorów

Dla Seniorów

Biblioteka posiada szeroką ofertę dla osób starszych. Realizowane są nowe programy szkoleniowe i informacyjne, które zachęcają seniorów do uczestnictwa w życiu kulturalnym, społecznym. Wykraczając poza tradycyjną rolę gromadzenia i udostępniania zbiorów, przyjazne, biblioteczne progi otwarte są na wszelką aktywność i twórczość artystyczną najstarszych mieszkańców. Możliwość wspólnego spędzania czasu w Bibliotece, integracja międzypokoleniowa i aktywizacja seniorów, zaspokajanie potrzeb kulturalnych, rozwijanie zainteresowań to najważniejsze cele jakie postawiła przed sobą Biblioteka. Od lat chętnie gościmy seniorów, oferując im warunki do wymiany spostrzeżeń, pasji, wrażeń i doświadczeń.

Klub Seniora Aktywne Babki – uczestnicy skupieni w Klubie biorą czynny udział w spotkaniach. Podczas tych spotkań dzielą się swoimi pasjami i zainteresowaniami z innymi uczestnikami. Organizowane są dla klubowiczów wyjścia do teatru filharmonii czy na interesujący ich seans filmowy. W ramach działań integracyjnych seniorzy uczestniczą w wyjazdach plenerowych. Klub Aktywne Babki działa w Filii nr8, Braci Gierymskich 1.

Klub Czarnego Krążka główną ideą Klubu Czarnego Krążka, powstałego z programu Seniorzy w akcji Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” jest łączenie pokoleń, osób starszych i młodzieży poprzez działania związane z muzyką. Spotkania odbywają się cyklicznie w Miejscu Animacji Kultury, ul. Grodzka3.

Nie bój się malować - warsztaty malarskie, o otwartej formule, podczas których seniorzy –amatorzy tworzą obrazy akwarelami, lub pastelami. (prowadzenie: Marta Kiedos) . Warsztaty odbywają się w Filii nr5, Jana Kazimierza 19.

Filc nam nie straszny - warsztaty z układania wełny czesankowej. Poprzez specyficzną sztukę wbijania specjalnych igieł i układania wełny, seniorzy tworzą jej rozmaite formy. Np. zwierzęta. (prowadzenie Sylwester Hinz). Warsztaty odbywają się w Filii nr5, Jana Kazimierza 19.

Sztuka jest w nas – prezentacja prac osób starszych w formie rękodzieł, obrazów wykonywanych rozmaitą techniką. Warsztaty odbywają się w Filii nr5, Jana Kazimierza 19.

Pogadajmy (nie tylko) o książkach – cykliczne spotkania podczas których polecamy książki, rozmawiamy o filmach i sztukach teatralnych. Spotkania odbywają się w Filii nr 11, Hubalczyków 8.