Daniel Odija i warsztaty dla dzieci z Haiku

Daniel Odija i warsztaty dla dzieci z Haiku

Daniel Odija i warsztaty dla dzieci z Haiku
W ramach projektu (Nie)Zwykłe Książki Daniel Odija przeprowadził warsztaty dla dzieci z Haiku. 

Na początku spotkania, dzieci zapoznały się z sylwetką pisarza, jego twórczością i procesem powstawania książki. Następnie pisarz opowiedział o sposobie tworzenia Haiku, dzieci miały stworzyć własne wiersze z wylosowanych słów. Powstały zabawne połączenia opisujące piękno przyrody. W drugiej części spotkania dzieci musiały zaprezentować własne Haiku.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.

Zadanie "(Nie)zwykłe książki" współfinansowane jest przez Miasto Słupsk.