Kalendarz imprez

plakat informacyjny dot. wystawy książek dotykowych

21.10.2022

11:00

Wystawa książki dotykowej

plakat informacyjny dot. spotkania organizowanego przez Tygodnik Powszechny

20.10.2022

17:00

Spotkanie Klubu Tygodnika Powszechnego

plakat informacyjny dot. spotkania z Ewą Winnicką

17.10.2022

17:00

Spotkanie autorskie z Ewą Winnicką

plakat informacyjny dot. wydarzeń w Bibliotece XVIII Komedy Jazz Festival 2022 r.

16.10.2022

17:00

XXVIII Komeda Jazz Festival 2022 w Bibliotece

plakat informacyjny dot. spotkania z Małgorzatą Sobczak

14.10.2022

17:00

Spotkanie z Małgorzatą Oliwią Sobczak

plakat informacyjny dot. warsztatów obsługi czytaka

14.10.2022

09:00 - 13:00

Warsztaty obsługi urządzenia lektorskiego CZYTAK

plakat informacyjny dot. spotkania z Bartoszem Niegrebeckim

13.10.2022

17:00

Spotkanie z Bartoszem Negrebeckim, człowiekiem wielu talentów

plakat informacyjny dot. spotkania z Jakubem Żulczykiem

11.10.2022

17:00

Jakub Żulczyk w Bibliotece!

plakat informacyjny dot. CodeWeek w Klubie Młodego Programisty

08.10.2022

CodeWeek w Klubie Młodego Programisty w naszej bibliotece!

plakat informacyjny dot. spotkania z Anną Kamińską

07.10.2022

18:00

Spotkanie z Anną Kamińską