Narodowe Czytanie 2023 - "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej

09.09.2023

12:00

Narodowe Czytanie 2023 - "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej

Narodowe Czytanie 2023 -
Zapraszamy serdecznie na coroczną akcję wspólnego czytania. Lekturą tegorocznej 12. odsłony Narodowego Czytania jest "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej. Eliza Orzeszkowa i Romuald Traugutt spotkają się 9.09.2023 r. o godz. 12:00 na Moście Grosza przy ulicy Grodzkiej 3 w Słupsku, po to, by wybrać się w podróż historyczną razem z mieszkankami i mieszkańcami naszego miasta.

Most Grosza na kilka godzin zamieni się w Stację Niemen. Pisarka i Generał – w oczekiwaniu na przyjazd pociągu relacji Niemen-Słupia – będą prowadzić dysputy na temat ruchów powstańczych. Na owym Moście spotkamy nie tylko Orzeszkową i Traugutta, wskrzesimy również inne postacie. Pojawią się rodziny: Korczyńskich i Bohatyrowiczów oraz mieszkańcy Osowiec i Olszynki. W poczekalni dworcowej możemy spotkać Teofila Różyca i Panią Darzecką, Bolesława Kirłę i jego żonę Marię. Wysłuchamy fragmentów powieści i wtopimy się w klimat muzycznych opowieści o przemijaniu. Przypomnimy wydarzenia z 1863 roku, kiedy obudził się w narodzie duch WOLNOŚCI. Całość wydarzenia będzie przebiegać w formie parateatralnej z podziałem na sceny i akty oraz role do nich przypisane, z oprawą muzyczną i narracją.

Narodowe Czytanie 2023 odbywać się będzie równolegle z wydarzeniem historycznym Kolej na Słupsk.