Projekt "Pamiętajcie" w Bałtyckiej Bibliotece Cyfrowej

27.07.2023

Projekt "Pamiętajcie" w Bałtyckiej Bibliotece Cyfrowej

Chcemy się pochwalić projektem "Pamiętajcie", który jest realizowany przez Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejskie w Słupsku oraz Miasto Słupsk.

W dużym skrócie projekt polega na usystematyzowaniu i uporządkowaniu materiałów archiwalnych dotyczących działalności Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejskie w Słupsku. Celem jest zachowanie i udostępnienie dla szerokiego kręgu odbiorców archiwalnych dowodów istnienia i działalności członków Związku.