W minioną sobotę, 12 maja 2018 r., w ramach zintegrowanej edukacji ekologicznej, uczestniczyliśmy w festynie organizowanym przez PGK "Dzień bez śmiecenia". Jak ważne jest nasze środowisko naturalne i konieczność dbania o jego  dbanie o jego Pośród wielu atrakcji nie zabrakło konkursów, quizów, wymiany książek.