W ramach edukacji ekologicznej, już po raz trzeci, odbył się Zielony Spacer. Tym razem trasa wiodła przez największy w mieście rekreacyjny teren leśny  Lasku Północnego. Dawniej teren ten zwany był Długim Wzgórzem. Przez wiele lat był to las miejski, skąd pozyskiwano drewno. W XIX wieku zalesiono wzgórza. Tak powstał park miejski o powierzchni 80 hektarów, który obsadzono  różnymi odmianami drzew i utworzono 7 małych stawków. Miejsce nazwano Waldkater (Leśny Kot), nazwę tę nosi mieszcząca się tam restauracja. Obecnie w lasku znajduje się Centrum Edukacji, Rekreacji i Promocji Miasta. Powstały liczne ścieżki spacerowe, kórymi minioną sobotę, 15 września, miałyśmy przyjemność spacerować.

W czwartek - 23 sierpnia, grupa dzieci wraz z opiekunami wzięła udział w edukacyjnej grze na orientację w terenie leśnym. Bawiliśmy się w Łysomiczkach na terenie Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi". Tego dnia szczególnie interesowały nas płazy... oraz to dlaczego, i w jaki sposób należy je chronić. Teren, na którym została zorganizowana zabawa nie był przypadkowy... To tutaj można spotykać płazy, które rzadko występują na innych terenach naszego kraju... i tutaj można zobaczyć w jaki sposób są one chronione. Dzięki mapie i kompasowi dzieci odnajdywały ukryte w lesie punkty, rozwiązywały zadania i dobrze sie bawiąc zdobywały wiedzę przyrodniczą. Rzeka Słupia, stawy i inne strumyki dostarczały nam wielu wrażeń i cennych doświadczeń, a wspólny czas przy ognisku pozwolił na wymianę doświadczeń, po zakończonych zmaganiach.

Impreza została zorganizowana w ramach projektu "Z ekologią w przyszłość",
realizowanego przez Filię nr 11 Biblioteki i Edukacyjny Klub Coolturka dofinansowanego przez WFOŚiGW w Gdańsku, w konkursie pn."Konkurs na zadania z zakresu edukacji ekologicznej dla województwa pomorskiego (edycja 2018)"

Czytaj więcej...

Z wielką przyjemnością informujemy, że Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania pn. „Z ekologią w przyszłość”.

Projekt zakłada zorganizowanie wycieczki ekologicznej oraz przeprowadzenie 3 ekologicznych gier na orientację w terenie, których tematem będzie np. Bioróżnorodnosć Doliny Słupi czy Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu.

Czytaj więcej...