Rozpoznawanie tekstu (OCR) zeskanowanych dokumentów drukowanych.

Usługa rozpoznawania tekstu drukowanego. Tworzenie edytowalnych i przeszukiwalnych plików elektronicznych z zeskanowanych dokumentów papierowych, plików PDF i zdjęć
z aparatu cyfrowego.

embed video plugin powered by Union Development