Rozpoznawanie tekstu (OCR) zeskanowanych dokumentów drukowanych.

Usługa rozpoznawania tekstu drukowanego. Tworzenie edytowalnych i przeszukiwalnych plików elektronicznych z zeskanowanych dokumentów papierowych, plików PDF i zdjęć
z aparatu cyfrowego.

embed video plugin powered by Union Development

Świadczymy usługi digitalizacji, która polega na wykonaniu zdjęć obiektu ze wszystkich stron oraz stworzeniu animacji obrotowej w jednej bądź kilku płaszczyznach. Usługa wykonywana jest za pomocą profesjonalnych stanowisk do fotografii 360 stopni. Wykorzystywana technologia umożliwia wykonanie prezentacji od obiektów w skali  makro (np. biżuteria, numizmaty) do obiektów dużych (do 250 kg wagi i wysokości do 2,5 m i długości i szerokości nie przekraczającej 1,8 m).

embed video plugin powered by Union Development

Inny wymiar skanowania

embed video plugin powered by Union Development

Czytaj więcej...