OKŁADKA KSIĄŻKI

Za tydzień - w Dniu Jedności Kaszubów - zapraszamy serdecznie w imieniu Autorki, Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. M. Dąbrowskiej w Słupsku na promocję książki Adeli Kuik-Kalinowskiej "Z Kaszub do Austrii. Korespondencja literatów kaszubskich do Ferdinanda Neureitera".

Spotykamy się 19 marca 2018 roku o godz. 17.00 w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku przy ul. Grodzkiej 3.

Promocję uświetni mini-recital współczesnych piosenek kaszubskich w wykonaniu Tomasza Fopke - baryton oraz Wojciecha Złocha - akordeon.

Z notaki od wydawcy:
"Korespondencja literatów kaszubskich do Ferdinanda Neureitera, wydana przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, została przygotowana w czasie realizowanego stypendium niemieckiej Fundacji Heinricha Hertza w Instytucie Slawistyki w Kolonii (czas trwania: 1 II 2014-31 I 2015). Opracowanie zawiera zachowaną część spuścizny epistolarnej Neureitera, stanowiącej owoc kontaktów jakie Ferdinand Neureiter – miłośnik Kaszub i Kaszubów nawiązał i żywo rozwijał z literackim środowiskiem kaszubskim podczas pisania „Historii literatury kaszubskiej”. Pojawienie się badacza spoza Kaszub i Polski oraz jego „Historii...”, diametralnie zmieniło sytuację w recepcji literatury kaszubskiej, nadając jej rangę międzynarodową."