awers zaproszenia

Zapraszamy na JUBILEUSZOWY KONCERT CHARYTATYWNY Wojskowego Zespołu Wokalnego WIARUSY na rzecz hospicjum Miłosierdzia Bożego w Słupsku. 23 lutego 2018 r. o godz. 18.00 w czytelni przy ul. Grodzkiej 3 świętować będziemy 99. rocznicę urodzin założyciela zespołu, Stanisława Szarmacha, 50. rocznicę powstania oraz 10. rocznicę reaktywacji zespołu.

WZW WIARUSY tworzą żołnierze zawodowi w stanie spoczynku oraz rezerwiści. Zespół powstał w 1968 r. z inicjatywy ppłk. lek. Stanisława Szarmacha i ppłk. mec. Tadeusza Mazurkiewicza. Koncertował aż do roku 1988. Grupa reaktywowała się w 2008 r. pod „dowództwem” ppłk. Romualda Detmera. WIARUSY koncertują w kraju i za granicą z wielkimi sukcesami.