Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku przyjęła zaproszenie od Administracji Miasta Archangielska na Międzynarodowy Festiwal Tradycyjnej Narodowej Kultury „Archangiełogorodzkie gościny - 2018”, który odbył się w dniach 21-24 listopada w Archangielsku.
W Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji pn. „Czytanie: możliwości dla kształcenia i rozwoju. Z czytelni na salę widowiskową” udział wzięły Regina Radzio – starszy bibliotekarz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku oraz Anna Łanska – kierownik Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego przy MBP w Słupsku.
Podczas otwarcia sesji plenarnej Regina Radzio przekazała uczestnikom konferencji serdeczne pozdrowienia od koleżanek i kolegów z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku oraz opowiedziała o działaniach i rozwoju słupskich instytucji kulturalnych.
Wykład Reginy Radzio pn. ”Projekty promujące książki i czytelnictwo” ilustrowany przygotowaną przez zespół bibliotekarzy prezentacją „Otwarta Biblioteka” z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali i obejrzeli uczestnicy konferencji. Wśród wielu pytań ze strony zebranych największe zainteresowanie wzbudziła biblioteczna karta „Z Biblioteką do Kultury” oraz działalność Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej.Delegacja ze Słupska brała udział w wielu seminariach, spotkaniach autorskich, wizytach z organizatorami imprez podczas „Dni Polskiej Kultury w Archangielsku”, wycieczkach, m.in. do Muzeum Drewnianej Architektury” „Maryje Kareły”, Muzeum Krajoznawczego „Gostinyje Dwory”.
Spotkanie przedstawicielek słupskiej biblioteki z władzami Archangielska było bardzo owocne ze względu na ich zainteresowanie długoterminową współpracą, wymianą doświadczeń w działaniach i projektach między bibliotekami Słupska i Archangielska. Przedstawiciele władz Archangielska i dyrektor „Centralnego Systemu Bibliotecznego miasta Archangielsk” zaproponowali w ramach współpracy przeprowadzenie w 2019 roku telekonferencji, telemostu i wymianę wystawami plastycznymi, pt. „Moje miasto w oczach dziecka”.