Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki informuje, że 58. edycja Ogólnopolskiego Konkursu

Poetyckiego o Laur Czerwonej Róży i V edycja Konkursu o Pąk Czerwonej Róży dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych odbędzie się w tym roku wiosną.

Zestaw trzech wierszy opatrzonych godłem - w trzech egzemplarzach - należy nadsyłać do 9 czerwca na adres: Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki ul. Chlebnicka 2, 80-830 Gdańsk z dopiskiem na kopercie "Czerwona Róża" lub "Pąk Czerwonej Róży".

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie GTPS