plakat
Specjalny mikołajkowy prezent: spotkanie z Barbarą Gawrońską-Pettersson, językoznawcą, literaturoznawcą; profesorem translatoryki na Uniwersytecie w Agder (Norwegia). Pani profesor jest również autorką powieści i opowiadań beletrystycznych. Będziemy mogli dowiedzieć się o polskiej literaturze okresu miedzywojennego gdyż tematem spotkania będą: "Kierunki literackie i poetyckie środki wyrazu w polskim dwudziestoleciu międzywojennym".
Na spotkanie zapraszamy 6. grudnia (czwartek), o godzinie 16.00 do Czytelni Głównej przy ul. Grodzka 3.
 
Dwudziestolecie międzywojenne to okres dynamicznego rozkwitu literatury polskiej, a zwłaszcza poezji. Cechuje go wielka różnorodność programów estetycznych, sposobów pojmowania roli poety oraz środków wyrazu artystycznego: od eksperymentów futurystycznych, konstruktywistycznych i formistycznych poprzez nurty ekspresjonizujące, "wielosłowie" Leśmiana i radosny witalizm skamandrytów po katastroficzne przeczucia i wizje poezji lat trzydziestych (Miłosz, Czechowicz, Rymkiewicz).
 
Prof. Barbara Gawrońska-Pettersson jest absolwentką filologii szwedzkiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła studia językoznawcze na Uniwersytecie w Lund w Szwecji i tam obroniła pracę doktorską dotyczącą sformalizowanych modeli semantycznych (An MT-oriented model of Aspect and Article Semantics, Lund 1993), która została wyróżniona nagrodą szwedzkiej Królewskiej Akademii Literatury, Historii i Zabytków (Kungliga Vitterhetsakademien). Od roku 2008 jest. Jej publikacje naukowe dotyczą zagadnień z pogranicza semantyki formalnej, składni/morfologii oraz lingwistyki tekstu. Jest również autorką kilku powieści i opowiadań beletrystycznych.