Plakat prof. Andrzej Tatarski

13 września o godz. 12.00 zapraszamy do czytelni przy ul. Grodzkiej na recital fortepianowy prof. Andrzeja Tarskiego. Muzyczne spotkanie odbędzie się w ramach spotkań towarzyszących 52. Festiwalowi Pianistyki Polskiej w Słupsku. Profesor zagra utwory fortepianowe Paderewskiego, Chopina i Szymanowskiego.

 

ANDRZEJ TATARSKI - ukończył z wyróżnieniem studia pianistyczne w klasie prof. Olgi Iliwickiej-Dąbrowskiej w Akademii Muzycznej w Poznaniu. Swoje umiejętności pianistyczne doskonalił pod kierunkiem prof. Vlado Perlemutera w Paryżu.

Od szeregu lat prowadzi intensywną działalność artystyczną jako solista i kameralista. Występował w krajach Europy, Ameryki i Azji. Uczestniczył w najważniejszych festiwalach muzycznych.

W zróżnicowanym repertuarze solowym i kameralnym artysty, znaczącą rolę odgrywają utwory kompozytorów polskich XIX i XX wieku, a także muzyka francuska. Dokonał szeregu prawykonań utworów współczesnych kompozytorów polskich m.in.: Andrzeja Cwojdzińskiego.

Bierze udział w pracach jury ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów pianistycznych oraz muzyki kameralnej (m.in. Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie). Wykłada na kursach mistrzowskich w kraju i za granicą (Włochy, Hiszpania, Ukraina, Czechy, Niemcy, USA, Turcja).

Andrzej Tatarski otrzymał szereg nagród i odznaczeń. Był kierownikiem Katedry Kameralistyki Akademii Muzycznej w Poznaniu, gdzie obecnie prowadzi klasę fortepianu.