REGULAMIN KONKURSU

„Fanfik ulubionej książki”

w ramach projektu Zawirusowani książką*

1.       Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku.

2.       Cele konkursu

a)      Rozwój kreatywności, wyobraźni, talentu literackiego dzieci i młodzieży.

b)      Promocja działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku.

c)       Budowanie łączności młodych czytelników z biblioteką.

d)      Zachęcenie utalentowanych dzieci i młodzież do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej. 

3.       Zasady uczestnictwa

a)      Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży do lat 18.

b)      Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach literackich.

c)       Uczestnik konkursu ma za zadanie napisać fanfik inspirowany ulubioną książką (fanfik - Fan fiction – opowiadania tworzone nieoficjalnie przez fanów filmu, książki, serialu itp., wykorzystujące postaci i świat z oryginalnego utworu).

d)      Maksymalna objętość pracy nie może przekroczyć 3 500 znaków.

e)      Pracę konkursową w formie dokumentu tekstowego (dopuszczalne formaty: doc, docx, odt, rtf, pdf) należy przesłać mailem na adres: e.konarzewska-michalak@mbp.slupsk.pl. Temat maila powinien brzmieć: zgłoszenie konkursowe – fanfik.

f)       W każdej pracy konkursowej należy zamieścić natępujące dane: tytuł utworu, imię i nazwisko autora, wiek autora, adres domowy autora, telefon kontaktowy.

g)      Jeden autor może nadesłać tylko 1 utwór.

4.       Termin nadesłania prac

a)      Prace należy zgłaszać do dnia 15 września 2017 r. do godz. 23.59.

  1. Jury i nagrody

a)      Jury Konkursu zostanie powołane przez organizatora konkursu.

b)      Jury przyzna maksymalnie trzy nagrody książkowe.

c)       Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania mniejszej ilości nagród lub przyznania dodatkowych wyróżnień.

6.       Kryteria oceniania

a)      Twórczy charakter utworu, poprawność stylistyczna i językowa, poziom literacki pracy, samodzielność i oryginalność.

7.       Rozstrzygnięcie konkursu

a)      Rozstrzygnięcie konkursu  i ogłoszenie wyników nastąpi w pierwszym tygodniu października 2017 r. na stronie internetowej MPB (www.biblioteka.slupsk.pl). Laureaci będą zawiadomieni drogą telefoniczna lub e-mailową.

8.       Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej biblioteki, laureaci będą zawiadomieni drogą telefoniczna lub e-mailową.

9.       Biblioteka zastrzega sobie możliwość dowolnego wykorzystania prac, które po konkursie przechodzą na własność organizatora.

10.   Osoby składające prace konkursowe, wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych.

  1. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej organizatora www.biblioteka.mbp.slupsk.pl.

 

* Projekt Zawirusowani książką został dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasto Słupsk.