REGULAMIN KONKURSU LITERACKO-FILMOWEGO

„Wideorecenzja książki” w ramach projektu Zawirusowani książką*

  1. Organizatorem jest Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku.
  2. Cele konkursu

a)      Rozwój kreatywności, wyobraźni, umiejętności krytycznego myślenia, wypowiadania się przed kamerą dzieci oraz młodzieży.

b)      Promocja działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku.

c)      Budowanie łączności młodych czytelników z biblioteką.

d)      Zachęcenie dzieci i młodzieży do czytania i dzielenia się przemyśleniami na temat książek.

  1. Zasady uczestnictwa

a)      Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży do lat 18.

b)      Filmy nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi i nienagrodzonymi w innych konkursach.

c)      Uczestnik konkursu ma za zadanie nakręcić recenzję w formie filmu, w którym zaprezentuje swoją opinię o wybranej książce.

d)      Maksymalna długość trwania filmu – 3 minuty.

e)      Film konkursowy należy umieścić w internecie w jednym z portali do prezentacji treści video (You Tube lub Vimeo) lub na dysku w chmurze (np. w chmurze Google lub Dropbox).

f)       Link do filmu należy przesłać na adres e.konarzewska-michalak@mbp.slupsk.pl

g)      Oprócz linku wiadomość e-mailowa powinna zawierać: tytuł utworu, imię i nazwisko autora, wiek autora, adres domowy autora, telefon kontaktowy.

h)      Temat maila powinien brzmieć: zgłoszenie konkursowe - wideorecenzja

i)        Jeden autor może nadesłać tylko 1 film.

  1. Termin nadesłania prac

Prace należy zgłaszać do dnia 15 września 2017 r. do godz. 23.59.

  1. Jury i nagrody

a)      Jury Konkursu zostanie powołane przez organizatora konkursu.

b)      Jury przyzna maksymalnie trzy nagrody książkowe

c)      Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania mniejszej ilości nagród lub przyznania dodatkowych wyróżnień

  1. Kryteria oceniania

Twórczy charakter nagrania, przejrzystość i logika wypowiedzi, dykcja, wykorzystanie rekwizytów, samodzielność, pomysłowość, oryginalność.

  1. Rozstrzygnięcie konkursu

a)      Rozstrzygnięcie konkursu  i ogłoszenie wyników nastąpi w pierwszym tygodniu października 2017 r. na stronie internetowej MPB (www.biblioteka.slupsk.pl).

b)      Laureaci będą zawiadomieni drogą telefoniczna lub e-mailową.

  1. Biblioteka zastrzega sobie możliwość dowolnego wykorzystania prac, które po konkursie przechodzą na własność organizatora.
  2. Osoby składające prace konkursowe, wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych.
  3. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej organizatora www.biblioteka.slupsk.pl

 

* Projekt Zawirusowani książką otrzymał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Partnerstwo dla książki” oraz z budżetu Miasta Słupska.