CENNIK OPŁAT I USŁUG ŚWIADCZONYCH
W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ
im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku

 

Tabela 1. Cennik usług związanych z udostępnianiem zbiorów

 

 

 

Lp.

Wyszczególnienie

Cena brutto w PLN

1

Karta biblioteczna  „Z BIBLIOTEKĄ DO KULTURY”

1,00

2

Wydanie drugiej i następnej karty bibliotecznej

5,00

3

  • Opłata za przetrzymywanie książki(w tym książki mówionej) ponad wyznaczony termin zwrotu, wypożyczonej na okres 30 dni          za 1 wol./1 dzień;
  • Opłata za przetrzymywanie książki z księgozbioru podręcznego ponad wyznaczony termin zwrotu, wypożyczonej na okres 14 dni za 1 wol./1 dzień;
  • Opłata za przetrzymanie kompaktów muzycznych, filmów i innych materiałów bibliotecznych ponad wyznaczony termin zwrotu, wypożyczonych na okres 7 dni      

za 1 wol./1 dzień;

  • Opłata godzinowa za przetrzymanie książek i innych materiałów bibliotecznych wypożyczonych w trybie krótkoterminowym , ponad termin wyznaczony przez bibliotekarza za 1 wol./1 h

 

0,10

 

 

 

         0,30

 

 

 

         0,30

 

 

 

         0,50

4

Opłata za zniszczenie książki – szacowana zależnie  od stopnia zniszczenia

zgodnie z regulaminem

5

Opłata za wysłanie do Czytelnika upomnienia

według poniesionych kosztów

6

Sprowadzenie książki w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych

według poniesionych kosztów

7

Sprowadzenie dokumentu wtórnego w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych

według poniesionych kosztów

8

Usługi bibliograficzne (jeden opis bibliograficzny)

1,00

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2. Cennik usług reprograficznych i digitalizacyjnych (po koszcie własnym)

 

 

 

Lp.

Wyszczególnienie

Cena brutto w PLN

w Pracowni Digitalizacji

1

Skanowanie z oryginału do formatu A 3, rozmiar obiektu 300 dpi,
1 szt.
2-5 szt.
6 i więcej szt.

 


5,00
2,50
1,00

     

2

Skanowanie z oryginału do formatu A 3, rozmiar obiektu 600 dpi,
1 szt.
2-5 szt.
6 i więcej szt.

 


6,00
3,00
1,50

3

Skanowanie z oryginału powyżej formatu A3 do A2, w rozdzielczości 300 dpi, 
1 szt.
2-5 szt.
6 i więcej szt.10,00
5,00
3,00

4

Skanowanie z oryginału powyżej formatu A3 do A2, w rozdzielczości 600 dpi, 
1 szt.
2-5 szt.
6 i więcej szt.15,00
7,50
5,00

5

Kopiowanie skanów z zasobów cyfrowych Biblioteki w rozdzielczości 200 dpi do 100 skanów                         z jednej publikacji

 

 

20,00

6

Każdy następny skan

0,50

7

Nagranie skanów na płytę CD (cena z nośnikiem)

4,00

8

Nagranie skanów na płytę DVD (cena z nośnikiem)

6,00

w Czytelni Naukowej

1

Skanowanie z oryginału do formatu A4

0,50

2

Wydruk z Internetu stron tekstowych

0,50

3

Wydruk z Internetu stron z grafiką

2,00

4

Skan tekstu z wydrukiem do formatu A4

1,00

5

Skan grafiki z wydrukiem do formatu A4

2,50

6

Cena nośnika (płyta DVD/CD)

2,50

 

 

 

Regulamin obowiązuje od dn. 01.10.2014 r.

 

 

 

 

Dyrektor

 

      Miejskiej Biblioteki Publicznej

 

w Słupsku

 

 

 

         Danuta Sroka