REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REPROGRAFICZNYCH

 

 I REALIZACJI ZLECEŃ WYKONYWANYCH W PRACOWNI DIGITALIZACJI

 

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

 

im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku

 

 

 

 

1. Reprodukowanie materiałów bibliotecznych ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej zwanej dalej Biblioteką, odbywa się z poszanowaniem prawa autorskiego i praw pokrewnych.

 

 

2. Odbitki kserograficzne mogą być wykonywane bezpośrednio wyłącznie z książekczasopism wydanych po 1918 r., o ile znajdują się one w dobrym stanie zachowania.

 

 

3. Biblioteka nie pobiera opłat z tytułu udzielenia licencji za korzystanie z reprodukcji cyfrowych, pochodzących ze zbiorów Biblioteki przez osoby trzecie. W związ powyższym, Biblioteka nie może udzielać zezwoleń na ich publikację oraz nie odpowiada za dalsze wykorzystanie reprodukowanych materiałów. Użytkowników publikujących reprodukowane materiały  uprasza się o zamieszczanie informacji  o miejscu przechowywania oryginału.

 

4. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie zdigitalizowanych materiałów przez Zamawiającego. 

 

 

5.  Zamówienie skierowane do Pracowni Digitalizacji (PD) czytelnik składa w Czytelni Naukowej, poprzez wypełnienie karty zgłoszenia (wzór poniżej) ze wskazaniem tytułi numerów stron, które będą skanowane, a także formy realizacji zamówienia.

 

 

a) numery stron należy wpisywać oddzielone średnikiem, a ciągi oddzielać myślnikiem,
b) rozmiar dokumentu należy zaznaczyć znakiem „x”,
c) rozdzielczość skanowania wpisać wartością (300, 600 dpi).

 

 

6. Dyżurujący bibliotekarz wykonuje kalkulację wyceny usługi, informuje telefonicznie pracownika Pracowni Digitalizacji (PD) o przyjęciu i złożeniu zamówienia.

 

 

7. Pracownik (PD) odbiera materiały do skanowania raz dziennie, o godzinie 12:00. 

 

 

8. Przyjęte zlecenia realizowane będą na następujących zasadach:

 

a) zlecenia przyjęte o godzinie 12:00 będą gotowe do godz. 12:00 dnia następnego,
b)  zlecenia przyjęte w weekend, gotowe będą w poniedziałek do godz. 14:00,
c) przy przyjmowaniu zleceń o dużej ilości skanów (powyżej 200 stron jednego zlecenia) czas realizacji będzie uzgadniany telefonicznie z pracownikami (PD) i konsultowanybibliotekarzem,
d) dokumenty, na które istnieje duże zapotrzebowanie, otrzymają na druku zamówienia oznaczenie „Priorytet” i będą realizowane w pierwszej kolejności, a ich odbiór zostanie uzgodniony z bibliotekarzem,
e) w przypadku dużej ilości zleceń złożonych w weekend, dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu odbioru zamówionego materiału na wtorek, do godz. 12:00.

 

 

9. Czytelnik odbiera skopiowany materiał w miejscu zamówienia, uiszczając opłatę bibliotekarzowi.

 

 

10. Pracownik (PD) zwraca pobrane materiały do odpowiedniego działu 

 

 

 

DO POBRANIA - Karta Skanowania

 

karta skanowania w pliku DOC

 

karta skanowania w pliku PDF 

 

 

 

Regulamin obowiązuje od dn. 01.10.2014 r.

 

 

 

 

 

Dyrektor

 

    Miejskiej Biblioteki Publicznej

 

w Słupsku
 
                   Danuta Sroka