REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI MIĘDZYBIBLIOTECZNEJ

 

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

 

im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku

 

 

 

 

 

1. Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku sprowadza materiały biblioteczne z bibliotek polskich i zagranicznych, na potrzeby swoich Czytelników, posiadających ważną kartę biblioteczną.

 

2. Warunkiem przyjęcia zamówienia jest brak poszukiwanych materiałów bibliotecznychzasobach bibliotek słupskich.

 

 

3. Czytelnik składa zamówienie wypełniając formularz zamówienia. Może to zrobić osobiście w Czytelni Naukowej lub przez e-mail na adres: miedzybiblioteczna@mbp.slupsk.pl

 

 

4. Formularz zamówienia zawiera deklarację dotyczącą pokrycia kosztów przez zamawiającego.

 

 

5. Biblioteka sprowadza poszukiwane materiały na koszt Użytkownika, pobierając opłatę za przesyłki pocztowe, vouchery i ewentualne dodatkowe ubezpieczenie materiałów.

 

 

6. Jednorazowo można zamówić do 5 pozycji.

 

 

7. Zamówienie powinno zawierać opis bibliograficzny poszukiwanej pozycji:

 

   a. dla wydawnictw zwartych: nazwisko i imię autora, tytuł, miejsce i rok wydania,
   b. dla wydawnictw ciągłych: tytuł, miejsce wydania, tom, rocznik, rok wydania, numer zeszytu, strony, nazwisko autora i tytuł artykułu.

 

 

8. Zamówienia realizowane są w terminie do 4 tygodni. W wyjątkowych przypadkach termin ten może się wydłużyć.

 

 

9. Materiały biblioteczne sprowadzone przez Bibliotekę są udostępniane na miejscu w Czytelni Naukowej.

 

 

10. Termin korzystania z zamówionych materiałów oraz możliwość ewentualnej prolongaty określa biblioteka wypożyczająca.

 

 

11. Wysokość opłat pobieranych za kserokopie i skany wykonywane na zamówienie Użytkownika oraz innych bibliotek, określa Cennik opłat i usług św  miejskiej Bibliotece Publicznej w Słupsku, stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku.

 

 

12. Kserokopie materiałów z innych bibliotek (o ile nie jest to sprzeczne z prawem autorskim), wykonane na koszt Zamawiającego stają się jego własnością.

 

 

13. Każda wpłata dokonana przez Użytkownika jest potwierdzana pokwitowaniem.

 

 

 

 

Regulamin obowiązuje od dn. 01.10.2014 r.

 

 

 

 

Dyrektor

 

      Miejskiej Biblioteki Publicznej

 

w Słupsku

 

 

 

         Danuta Sroka