6 i 8 marca 2018 r., w ramach realizacji projektu "Słupskie ścieżki do Niepodległości", odbyły się prelekcje historyczne dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Bierkowie oraz z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Redzikowie. Warsztaty poprowadził Marcin Prusak, specjalizujący się w historii regionu. Młodzież dowiedziała się, kim był i czym się zasłużył dla historii Polski i regionu pomorskiego Jan Bauer, który po przybyciu na Ziemię Bytowską zaangażował się w krzewienie polskości wśród miejscowej ludności – odwiedzał polskie rodziny, tłumaczył zadania polskiego szkolnictwa, przekonywał do posługiwania się na co dzień polską mową.

Prelekcja była wstępem do dalszych działań w projekcie. Na podstawie wysłuchanej historii powstało opowiadanie oraz scenariusz sztuki teatralnej.

Kolejne warsztaty, tym razem teatralne, odbędą się 13 marca w Filii nr 3 oraz 19 marca w Filii nr 6.

logo www pxu 
Projekt realizowany jest w ramach partnerstwa ze środków Fundacji PZU.