Edukacja regionalna w bibliotekach powiatu słupskiego.

W miesiącu wrześniu i październiku 2018 r. rozpocznie się cykl aktywnych wydarzeń w kontekście edukacji regionalnej, w aspekcie literackimi i historycznym. Spotkania ze słupskimi regionalistami, Jolantą Nitkowską-Węglarz, Danielem Odiją i Zdzisławem Dróbką odbędą się w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku, w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kobylnicy oraz w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej Gminy Słupsk (z/s w Redzikowie).
Pomysł zorganizowania tychże spotkań zrodził się w momencie powstania Pracowni Regionalnej MBP w Słupsku czyli od czerwca 2017 r., która to stała się miejscem spotkań ludzi zainteresowanych regionalizmem, autorów publikacji regionalnych jak również miejscem skupienia i udostępniania literatury związanej z Pomorzem. Spotkania z regionalistami wzbogacą w znacznym stopniu ofertę edukacyjną jaką prowadzi słupska biblioteka.
Oferta historyczna zrealizowana zostanie dzięki Żywej lekcji historii, którą przeprowadzi Zdzisław Dróbka emerytowany podinspektor policji, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie z 45-letnim stażem zawodowym a także wieloletni działacz i prezes Oddziału Słupskiego Towarzystwa Numizmatycznego, wielokrotnie nagradzany za zaangażowanie społeczne, wyniki i sukcesy w pracy zawodowej m. in. Złotym Krzyżem Zasług RP. Lekcje te będą Historią polskiej rodziny wplecionej w narodową martyrologię. Na spotkaniach prelegent przypomni przebieg Kampanii Wrześniowej 1939 r., opowie o istocie tworzenia obozów i historii rodzinnej swoich przodków uwikłanych w losy wojny. Dodatkowym atutem spotkania będzie wystawa pamiątek rodzinnych (dokumentów czasów wojny), medali i falerystyki. Spotkania ze Zdzisławem Dróbką odbędą się w Miejscu Animacji Kultury MBP w Słupsku a jego odbiorcami będą zarówno dorośli pasjonaci historii jak również młodzież słupskich szkół średnich.
Nad edukacją literacką z dziećmi i młodzieżą szkół podstawowych i gimnazjalnych pracować będzie autor znanych książek, nominowany do wielu nagród m. in. do Nagrody NIKE 2004, NIKE 2011 czy Europejskiej Nagrody Literackiej, prozaik, dziennikarz, autor słuchowisk, komentarzy do filmów dokumentalnych i animator kultury Daniel Odija. W projekcie zaplanowano trzy warsztaty literackie, które będą polegały na stworzeniu haiku, pisaniu krótkiej formy prozatorskiej oraz warsztaty z pisania legend. Podczas warsztatów dzieci na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjalnej zapoznają się z sylwetką pisarza, procesem powstania książki oraz warsztatem literackim. Drugą częścią spotkań będą ćwiczenia polegające na pisaniu wymienionych form pisarskich pod okiem autora, który wprowadzi uczniom edukacyjną formę zabawy. Warsztaty z Danielem Odiją odbędą się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słupsku jak również w bibliotekach gminy Słupsk i gminy Kobylnicy.
Prelegentką spotkań o historyczno-literackich będzie Jolanta Niktowska-Węglarz, dziennikarka, publicystka oraz autorka książek popularyzujących historię Pomorza oraz baśni. Wielokrotnie nagradzana za reportaże poświęcone życiu na wsi, kilkakrotne nagrody wojewodów słupskich, oznaczenia państwowe i medale za zasługi dla regionu i miasta Słupska. Jako m. in. dwukrotna laureatka konkursu „Świadkowie historii” poprowadzi dwa spotkania pn. Poszukiwanie pomorskiej tożsamości, adresowane do dorosłych, pokolenia ludzi przybyłych tutaj po wojnie. Jolanta Nitkowska-Węglarz przybliży historię swojej rodziny, jako przykładu pokolenia, których los pokierował na Pomorze w poszukiwaniu lepszego życia. Spotkania te zaplanowano w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kobylnicy jak i Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej Gminy Słupsk z/s w Redzikowie.
Kolejne już trzecie spotkanie z autorką jest adresowane do znacznie młodszego odbiorcy. Dzieci ze szkół podstawowych zostaną zaproszone do Miejsca Animacji Kultury w MBP w Słupsku na spotkanie z baśnią. Spotkanie będzie miało charakter warsztatu bajkopisarskiego, w trakcie którego dzieci nauczą się układania scenariusza baśni i legend.
Organizowane działania ujęte w projekcie ukierunkowane są na kształtowanie kultury czytelniczej, rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zdolności twórczych, rozbudzenie zainteresowanie historią, szacunku wobec tradycji lokalnej oraz szerzenie w społeczeństwie nawyku sięgania po książki. Projekt kierowany jest do dzieci i młodzieży szkół miasta Słupska i powiatu słupskiego jak również do osób dorosłych, środowisk i pasjonatów regionu.
Warto podkreślić także wartość wychowawczą planowanych spotkań z osobami zasłużonymi dla rozwoju regionu – to najciekawsze lekcje patriotyzmu, w czasie których kształtuje się postawy prospołeczne, uczy szacunku dla swojej „Małej ojczyzny”. Spotkania z regionalistami stworzą możliwość uczestnictwa w kulturze własnego regionu, poburzą potrzebę wiedzy o regionie oraz w znacznym stopniu poszerzą wiedzę o fakty, których nie ma w podręcznikach, gdyż historia ta jest przedmiotem doświadczeń ludzkich. Dodatkowo warsztaty literackie planowane w projekcie wpłyną na rozwój umiejętności wypowiadania się, czytania i pisania oraz rozbudzą indywidualne zdolności twórcze odbiorcy. Otwarte spotkania będą również okazją do promocji literatury znajdującej się w bibliotece. W rezultacie spotkania te wzmocnią również rolę bibliotek w przekazywaniu dorobku kulturowego regionu oraz wiedzy w zakresie wydarzeń, zjawisk i procesów kształtujących odrębność i tożsamość regionu.
 
 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
 
 mkidn 01 cmyk          Logo Supsk         MBP