Afisz z ekologią w przyszłość

 

Z wielką przyjemnością informujemy, że Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania pn. „Z ekologią w przyszłość”.

Projekt zakłada zorganizowanie wycieczki ekologicznej oraz przeprowadzenie 3 ekologicznych gier na orientację w terenie, których tematem będzie np. Bioróżnorodnosć Doliny Słupi czy Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. Gry będą się odbywały na trenie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi„ w Dębnicy Kaszubskiej i na terenie Lasku Południowego w Słupsku. Projekt skierowany jest głównie do uczniów Szkół Podstawowych, ponieważ realizowany jest w ramach konkursu WFOŚiGW w Gdańsku, pn."Konkurs na zadania z zakresu edukacji ekologicznej dla województwa pomorskiego (edycja 2018)”

Partnerem projektu jest Klub Edukacyjny Coolturka.

Planowany koszt kwalifikowany zadania wynosi 12.500,00 zł, z czego dotacja WFOŚiGW w Gdańsku to 10.000,00 zł przeznaczona w całości na realizację zadań bieżących.

STRONA WFOŚiGW w Gdańsku

WFOSiGW wersja kolor 01 0