fota ze spotkania


W ramach projektu „Akademia Seniora” odbywają się również warsztaty interpersonalne. Prowadząca warsztaty pani Małgorzata Lipińska jest doświadczonym pedagogiem, socjoterapeutą. Tematem ostatnich warsztatów (21.03.) była komunikacja werbalna. Modele komunikacji, style komunikowania się, podstawy dobrego kontaktu, bariery w komunikowaniu to tylko niektóre z tematów poruszonych w trakcie dwugodzinnych zajęć. Warsztaty psychologiczne odbywać się będą cyklicznie, raz w miesiącu.

Czytaj więcej...

Słupskie ścieżki do Niepodległości


13 i 19 marca 2018 r., w ramach realizacji projektu "Słupskie ścieżki do Niepodległości", w filii nr 3 oraz filii nr 6 odbyły się warsztaty teatralne dla młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Bierkowie oraz z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Redzikowie. W trakcie zajęć uczestnicy poznali historię czarnego teatru, wzięli udział w zabawach animacyjnych oraz stworzyli proste kukiełki i odegrali krótkie etiudy. 

Czytaj więcej...


„Akademia Seniora” obejmuje nie tylko wykłady. Zainteresowani mogą szkolić kunszt kulinarny podczas warsztatów gastronomicznych. Pod czujnym okiem doświadczonych nauczycieli z Centrum Kształcenia Praktycznego uczestnicy warsztatów nabywają dodatkowych informacji jak przygotowywać potrawy dietetycznie, a zarazem smacznie i zdrowo.

Czytaj więcej...

Jan Bauer

6 i 8 marca 2018 r., w ramach realizacji projektu "Słupskie ścieżki do Niepodległości", odbyły się prelekcje historyczne dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Bierkowie oraz z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Redzikowie. Warsztaty poprowadził Marcin Prusak, specjalizujący się w historii regionu. Młodzież dowiedziała się, kim był i czym się zasłużył dla historii Polski i regionu pomorskiego Jan Bauer, który po przybyciu na Ziemię Bytowską zaangażował się w krzewienie polskości wśród miejscowej ludności – odwiedzał polskie rodziny, tłumaczył zadania polskiego szkolnictwa, przekonywał do posługiwania się na co dzień polską mową.

Prelekcja była wstępem do dalszych działań w projekcie. Na podstawie wysłuchanej historii powstało opowiadanie oraz scenariusz sztuki teatralnej.

Czytaj więcej...

Słupskie ścieżki do Niepodległości

 

"Słupskie ścieżki do Niepodległości" to projekt edukacyjny polegający na przeprowadzeniu cyklu warsztatów zakończonych spektaklem teatralnym w formie "czarnego teatru". Projekt skierowany jest do młodzieży, mającej utrudniony dostęp do dóbr kultury z terenów zagrożonych wykluczeniem. Treścią merytoryczną działań są wydarzenia powiązane z odzyskaniem niepodległości przez Polskę w 1918 r. na poziomie lokalnym. Działania będą realizowane w w czterech częściach" historycznej, literackiej, scenopisarskiej, teatralnej. 

Projekt ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i kulturalnemu  dzieci i młodzieży ze środowisk defaworyzowanych, poprzez uczestnictwo w realizacji inscenizacji teatralnej.

Projekt jest adresowany do młodzieży w wieku 12-15 lat (do 50 osób) z powiatu słupskiego, z utrudnionym dostępem do dóbr kultury.

Młodzież będzie uczestniczyła w cyklu warsztatów: historycznych i teatralnych, których tematem przewodnim będzie historia regionalna. Spotkania będą się odbywały w dwóch filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku: w Filii nr 3 (ul. Zygmunta Augusta 14) oraz w Filii nr 6 (ul. Romera 6).

logo www pxu 
Projekt realizowany jest w ramach partnerstwa ze środków Fundacji PZU.