„Akademia Seniora” obejmuje nie tylko wykłady. Zainteresowani mogą szkolić kunszt kulinarny podczas warsztatów gastronomicznych. Pod czujnym okiem doświadczonych nauczycieli z Centrum Kształcenia Praktycznego uczestnicy warsztatów nabywają dodatkowych informacji jak przygotowywać potrawy dietetycznie, a zarazem smacznie i zdrowo.

Czytaj więcej...

Jan Bauer

6 i 8 marca 2018 r., w ramach realizacji projektu "Słupskie ścieżki do Niepodległości", odbyły się prelekcje historyczne dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Bierkowie oraz z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Redzikowie. Warsztaty poprowadził Marcin Prusak, specjalizujący się w historii regionu. Młodzież dowiedziała się, kim był i czym się zasłużył dla historii Polski i regionu pomorskiego Jan Bauer, który po przybyciu na Ziemię Bytowską zaangażował się w krzewienie polskości wśród miejscowej ludności – odwiedzał polskie rodziny, tłumaczył zadania polskiego szkolnictwa, przekonywał do posługiwania się na co dzień polską mową.

Prelekcja była wstępem do dalszych działań w projekcie. Na podstawie wysłuchanej historii powstało opowiadanie oraz scenariusz sztuki teatralnej.

Czytaj więcej...

Słupskie ścieżki do Niepodległości

 

"Słupskie ścieżki do Niepodległości" to projekt edukacyjny polegający na przeprowadzeniu cyklu warsztatów zakończonych spektaklem teatralnym w formie "czarnego teatru". Projekt skierowany jest do młodzieży, mającej utrudniony dostęp do dóbr kultury z terenów zagrożonych wykluczeniem. Treścią merytoryczną działań są wydarzenia powiązane z odzyskaniem niepodległości przez Polskę w 1918 r. na poziomie lokalnym. Działania będą realizowane w w czterech częściach" historycznej, literackiej, scenopisarskiej, teatralnej. 

Projekt ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i kulturalnemu  dzieci i młodzieży ze środowisk defaworyzowanych, poprzez uczestnictwo w realizacji inscenizacji teatralnej.

Projekt jest adresowany do młodzieży w wieku 12-15 lat (do 50 osób) z powiatu słupskiego, z utrudnionym dostępem do dóbr kultury.

Młodzież będzie uczestniczyła w cyklu warsztatów: historycznych i teatralnych, których tematem przewodnim będzie historia regionalna. Spotkania będą się odbywały w dwóch filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku: w Filii nr 3 (ul. Zygmunta Augusta 14) oraz w Filii nr 6 (ul. Romera 6).

logo www pxu 
Projekt realizowany jest w ramach partnerstwa ze środków Fundacji PZU. 

 

grafika akademia seniora


Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku realizuje projekt Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Akademia Seniora”. Projekt wykonywany jest w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2018.

"AKADEMIA SENIORA" to szeroki program obejmujący kilka bloków tematycznych, które realizowane będą równolegle. 

Czytaj więcej...