Zadanie jest kontynuacją projektu „Aktywnie razem” realizowanego w 2016 roku w partnerstwie z Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku. W projekcie biorą udział seniorzy, którzy ukończyli 60 rok życia, a głównym celem projektu jest zwiększenie ich aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym i społecznym oraz nauczenie sposobu korzystania z dostępnych narzędzi partycypacyjnych.

W ramach projektu odbywają się różnorodne działania takie jak:

  • Warsztaty komputerowe dla 50 seniorów, mające przygotować ich do sprawnego poruszania się w Internecie. Uczestnicy dowiedzą się jak złożyć wniosek do Budżetu Obywatelskiego, jak oddac głos na zgłoszone zadania, jak znaleźć organizację pozarządową itp.
  • Warsztaty z gier partycypacyjnych. To nowa forma edukacji z wykorzystaniem gry „Partycypolis”. Gry wspierają promocje aktywności społecznej i promują idee demokracji obywatelskiej.
  • Dyskusyjny Klub Książki. To spotkania literackie poświęcone literaturze o tematyce obywatelskiej i aktywności społecznej seniorów. Podczas spotkań omawiana jest problematyka funkcjonowania osób starszych w społeczeństwie i ich rola w środowisku lokalnym. Spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu w MBP przy ul. Grodzkiej 3 oraz w filiach: nr 3 przy ul. Zyg. Augusta i nr 6 przy ul. Romera.
  • Obywatelski Punkt Książki. To miejsca, które na stałe zagościły w przestrzeni miasta. Na półkach znajdą się książki o tematyce historycznej, powieści obyczajowe, fotografii, kulinariów itp. W ramach projektu powstaną 3 nowe punkty, a lokalizację wskażą seniorzy.
  • Niezbędnik Aktywnego Seniora. To zwarta publikacja książkowa zawierająca teksty odnoszące się do aktywności społecznej/publicznej osób starszych, np. jak skorzystać z Inicjjatywy Lokalnej, jak zgłosić projekt do Budżetu Obywatelskiego, jak wypełnić wniosek na realizację przedsięwzięcia społecznego.
  • Cykl spotkań z seniorami, np. z wolontariuszem, działaczem społecznym, psychologiem, aktywistą, dietetykiem, lekarzem,nt. aktualnych problemów seniorów.
  • Obywatelski Klub Filmowy Seniora. W ramach spotkań klubowych wyświetlane są filmy o tematyce społecznej w reż. Jacka Bławuta. Filmy poruszające problemy seniorów (samotność, alkoholizm, niepełnosprawność) są przyczynkiem do pogłębionej rozmowy z moderatorką.
  • Szkolenia z aktywności społecznej. Poruszana tam będzie tematyka z zakresu form i narzędzi aktywności społecznej (mechanizm inicjatywy lokalnej, konsultacje społecznej, inicjatywa uchwałodawcza itp.)
  • Informator Seniora. To czasopismo, które porusza temat aktywności obywatelskiej słupskich seniorów. Część artykułów przygotowywana jest przez nich samych. Czasopismo zawiera m.in. wywiady z seniorami ważnymi dla historii miasta oraz tematy z zakresu aktywności seniorów w życiu miasta.
  • Szkolenia dla członków Słupskiej Rady Seniorów .

Projekt jest dofinansowany ze środków Programy Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 -2020.

POBIERZ NR 1(5) INFORMATORA SENIORA 

POBIERZ NR 2(6) INFORMATORA SENIORA

POBIERZ NR 3(7) INFORMATORA SENIORA

POBIERZ NR 4(8) INFORMATORA SENIORA