Przedmiotem projektu jest rozwój e-usług wdrażanych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słupsku. W ramach zadania zaplanowano rozbudowę repozytorium zasobów bibliotecznych udostępnianych w wysokiej jakości, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych, responsywności bez względu na rodzaj wykorzystywanego urządzenia (komputery, laptopy, tablety, smartfony) a także szczegółowości bez nadmiernego obciążania łącza internetowego.

 

Zasób materiałów bibliotecznych związanych z regionem będzie publicznie dostępny nie tylko w placówkach biblioteki ale również w Internecie. Zadanie polega na rozszerzeniu przestrzeni dyskowej, wzbogacenie istniejącej bazy zasobów elektronicznych o platformę udostępniającą dodatkowe materiały w wysokiej jakości nie tylko w obrębie placówek biblioteki ale również w Internecie.

Zadanie realizowane jest w ramach programu Infrastruktura Kultury ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zadanie dofinansowane jest z budżetu Miasta Słupska.