plakat pikniku

Istotą projektu jest rewitalizacja kulturalna i animacja społeczna oraz zaangażowanie mieszkańców Słupska do działań twórczych w centrum miasta.  Uczestnicy dowiedzą się o początkach formowania się struktur miejskich oraz o życiu codziennym średniowiecznych mieszkańców Pomorza oraz wezmą udział w zajęciach plastycznych, literackich i czytelniczych.

Na historycznej Ulicy Krętej będzie umiejscowione obozowisko historyczne z przygotowanymi stanowiskami do warsztatów rękodzielniczych: garnarskich, tkackich, kowalskich i innych.   Równolegle na zielonym terenie przed biblioteką przy ul. Grodzkiej odbywać się będzie pakiet imprez literacko  - edukacyjnych prowadzonych wg współczesnych metod animacji oraz gry i zabawy integracyjne. Impreza odbędzie się 6 maja 2017 roku w godzinach 12 – 17. Wstęp wolny. Partnerem projektu jest Stowarzyszenie Drużyna Pomorska „Wilce”, które na ten cel otrzymało grant z budżetu Miasta Słupska w wys. 7.500 zł