Celem zadania było zabezpieczenie fizycznej infrastruktury systemów informatycznych w MBP poprzez zadbanie o prawidłowe warunki pracy infrastruktury krytycznej w Serwerowni. Pierwszym najważniejszym działaniem było zabezpieczenie obecnej infrastruktury (stanowiska komputerowe dostępne publicznie, stanowiska pracowników, skanery dziełowe, serwery i urządzenia sieciowe) przed zakłóceniami w instalacji elektrycznej i ewentualnej utracie danych spowodowanej zanikiem zasilania. Cel został zrealizowany poprzez zakup i uruchomienie centralnego UPSa.

Umożliwiło to stabilizowanie napięcia jak również podtrzymanie zasilania w razie jego zaniku.  Kolejnym etapem po wdrożeniu systemu podtrzymania zasilania była rozbudowa przestrzeni dyskowej macierzy umożliwiającej rozwój elektronicznych baz danych. Dzięki powyższym działaniom, MBP w Słupsku ma możliwość tworzenia centralnych repozytoriów danych, dokumentów i udostępnianie ich poprzez e-usługi społeczności lokalnej. Pierwszym takim zbiorem jest zbiór czytaków (czyli materiałów dźwiękowych zapisanych w formacie MP3, czytak, daisy), które są bardzo popularnym audiobookiem wśród czytelników niewidomych i słabowidzących. Dotychczas osoba niepełnosprawna, aby wypożyczyć dany materiał audio musiała (najczęściej z opiekunem) przyjść do Miejsca Animacji Kultury (Centrala MBP, ul. Grodzka 3). Utworzenie Centralnego Kontenera Danych pozwoli osobom niepełnosprawnym uzyskać tego typu materiały ze wszystkich filii bibliotecznych, a w przyszłości również z domu, wchodząc na stronę internetową MBP. Możliwość obcowania z książką jest dla osób niewidomych bezcenna. Stanowi istotny element w ich rehabilitacji. Dla osób pozbawionych zmysłu wzroku, książka jest źródłem informacji i wiedzy. Powyższe działanie ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu środowisk osób starszych i niewidomych w dostępie do klasyki literatury i dóbr kultury. Z racji  krótkiego czasu na realizację zadania (w ciągu miesiąca wykonano zakup sprzętu, dostawę, wdrożenie) obecnie trwają prace nad testowaniem i przystosowywaniem systemu umożliwiającego wypożyczanie zbiorów "Czytak" również na filiach MBP.