Projekt polegał na wyborze, opracowaniu merytorycznym, wprowadzeniu opisów do bazy danych, tłumaczeniu metadanych, zakupie niezbędnego wyposażenia oraz udostępnieniu 300 obiektów muzealnych. Obiekty muzealne poddane były digitalizacji (obiekty trójwymiarowe fotografia 360 stopni, inne zasoby fotografia i skanowanie), następnie poddane obróbce graficznej, konwersji oraz udostępnione w Bałtyckiej Bibliotece Cyfrowej (www.bibliotekacyfrowa.eu).

Projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie użytkowników biblioteki cyfrowej na kolekcje związane z wąskimi dziedzinami techniki, szczególnie z historią transportu kolejowego oraz historią przemysłu stoczniowego i rybołówstwa, jako specyficznych walorów regionu Pomorza.

Na stronie internetowej BBC jest udostępnione ponad 140 obiektów z zasobu Muzeum Ziemi Usteckiej z XIX i XX wieku prezentujących dziedzictwo kulturowe i techniczne regionu, m.in. przedmioty codziennego użytku, zabytki techniki, modele jednostek pływających  jak również ponad 160 obiektów z Izby Historii Kolei w Słupsku: eksponaty związane z historią kolei na terenie Pomorza  Środkowego z XIX i XX w. takie jak dokumenty, fotografie, mapy, lampy itp.

Obiekty trójwymiarowe są prezentowane w formie animacji obrotowych 360 stopni. Użytkownik może obejrzeć obiekt z każdej stron, co nie zawsze jest możliwe na ekspozycji muzealnej. Książki, kroniki i inne obiekty o zbliżonych do książek właściwościach fizycznych są udostępniane w formacie PDF. Metadane zostały przetłumaczone na język angielski i niemieck.

Zadanie realizowane jest z partnerami: Towarzystwo Przyjaciół Ustki (TPU) oraz Radą Regionalną Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku.

Na realizację projektu otrzymaliśmy środki finansowe pochodzące z Funduszu Promocji Kultury w wysokości 26 974,00 zł Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.