plakat dni kultury węgierskiej

Projekt zakłada organizację kilkudniowej imprezy upowszechniającej kulturę węgierską w Słupsku. W 2016 r. przypada 60 rocznica Poznańskiego Czerwca i rewolucji węgierskiej 1956 r. Dlatego rok 2016 został ogłoszony przez parlament Polski i Węgier Rokiem solidarności polsko-węgierskiej. Wystawy oraz spotkania związane z historią, literaturą i filmem, a także muzyką węgierską będą nawiązywały do tych wydarzeń. Wystawy, prezentacje oraz bezpośrednie spotkania zostaną zorganizowane na terenie Słupska.

W realizację projektu zaangażowano szereg podmiotów działających w obszarze kultury: centrum kultury, szkoły, biblioteki, organizacje pozarządowe, instytucje kultury.

Tegoroczne spotkania z kulturą Węgier wiążą się z wydarzeniami 1956 roku w Polsce i na Węgrzech. Przygotowaliśmy wystaw, zajęcia muzyczne oraz literacko-plastyczne dla dzieci i młodzieży, turniej wiedzy o wydarzeniach 1956 roku dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, prezentacje filmów i spotkania z ich twórcami. Nie zabraknie również literatury o tematyce polsko-węgierskiej.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM

Gośćmi specjalnymi imprezy będą:

dr Andrzej Wojciech Bratkowski – polski polityk, doktor nauk technicznych, publicysta, poseł na Sejm X kadencji.

Grzegorz Łubczyk - dziennikarz, pisarz, filmowy dokumentalista, Ambasador RP na Węgrzech w latach 1997-2001.

András Asztalos – rodowity Węgier, wieloletni radca polityczny Ambasady Węgier w Polsce, ekspert ds. polskich, znawca współczesnej muzyki węgierskiej.

Andrzej Radajewski – dziennikarz, hungarysta, wykonawca muzyki węgierskiej i współorganizator festiwalu „Muzykalia Lęborskie”.

W dniach od 19 do 23 października 2016 r. zapraszamy do Kina Rejs na Przegląd Kina Węgierskiego. Zaprezentowane zostaną trzy współczesne obrazy węgierskie: „Syn Szawła”, „Biały Bóg” i „Kropla słońca”.

Na wszystkie spotkania i wystawy - wstęp wolny.

Seanse kinowe biletowane.

Wieczornica 7.10.2016 – wstęp na zaproszenia.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Miasta Słupsk.