Zapraszamy do biblioteki po nowości książkowe!!! Miło nam poinformować Szanownych Czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku, że zgodnie z Umową Nr BN/1255/2016 z dnia 19.07.2016 r. dotyczącą dofinansowania zadania w ramach Programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa, zaczęliśmy pod koniec sierpnia bieżącego roku realizację projektu.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa  jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016 – 2020, którego celem jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych.

Zadaniem Priorytetu, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w latach 2016 – 2020, jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek, czasopism, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych w zbiorach bibliotek publicznych.

Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku gromadzi w swoich zbiorach różne rodzaje publikacji, jednak największym zainteresowaniem cieszą się nowości wydawnicze, w tym szczególnie książki oraz czasopisma.

Zapraszamy zatem po nowe książki. Wkrótce udostępnimy je w Bibliotece Głównej przy ulicy Grodzkiej 3 oraz we wszystkich placówkach bibliotecznych w mieście.

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.