plakat projektu z deskorolkarką

Projekt obejmuje cykl warsztatów. Pierwszy moduł poświęcony będzie prawidłowej wymowie oraz nauce pięknego wypowiadania się, drugi będzie dotyczył tworzenia książek dotykowych poświęconych zasadom savoir-vivre.

Działania obejmą emisję głosu, poprawne posługiwanie się językiem polskim oraz warsztaty aktorskie. Następnie dzieci napiszą scenariusz i nakręcą videoblog. Dzieci będą pracowały z tekstami literackimi, które zostaną zilustrowane, omówią sposób wykonania książki. Powstanie wystawa książek.

ZOBACZ: Zajęcia z projektowania książki dotykowej w Filii nr 3

Celem projektu jest propagowanie właściwych wzorców zachowania i podniesienie kultury osobistej dzieci z rodzin zagrożonych dysfunkcjami. Projekt doprowadzi do zintegrowania dzieci, utrwalenia wiedzy o kulturalnym postępowaniu. Rozwinie potrzebę przestrzegania zasad grzeczności, szacunku do siebie i innych. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat savoir-vivre oraz nauczą się poprawnie wypowiadać. Znajomość zasad savoir-vivre, a także komunikatywnego i eleganckiego wypowiadania się jest niezbędnym elementem dobrego wychowania. W ostatnich latach obserwuje się zaniedbywanie kindersztuby wśród młodego pokolenia. Chcemy wypełnić tę lukę i przekonać dzieci, że to podstawowa umiejętność, która okaże się przydatna na każdym etapie życia. Umiejętność poprawnego wypowiadania się i używanie bogatego słownictwa jest jedną z cech osób o wysokiej kulturze osobistej. Podczas projektu dzieci poprawią dykcję, poznają wiele nowych słów i zwrotów grzecznościowych, dowiedzą się, w jakich sytuacjach ich używać. Dzięki pracy z tekstem literackim dotyczącym dobrego wychowania i tworzeniu do niego książek dotykowych, dzieci z Placówek Wsparcia Dziennego MOPR w Słupsku poznają zasady savoir-vivre oraz dowiedzą się, jak zachować się dyplomatycznie w sytuacjach towarzyskich. 

ZOBACZ: Odlotowa polszczyzna w Filii nr 6

PROGRAM PROJEKTU

6 lipca – 18 sierpnia 2016 r.  - warsztaty książki dotykowej. Książki dotykowe są przeznaczone dla dzieci niewidomych, słabowidzących oraz z dysfunkcjami wzroku. Wypukłe obrazy wykonane ze zróżnicowanych materiałów ilustrują teksty literackie. Uczestnicy projektu będą pracowali z tekstem literackim który następnie zostanie zilustrowany metodą odpowiednią dla książek dotykowych, omówią sposób wykonania książki, twórczo rozwiązując problemy. Uczestnicy będą pracować różnymi technikami plastycznymi, wykażą się myśleniem twórczym, kreatywnością oraz wyobraźnią.

ZOBACZ: Po książkach czas na videobloga

Miejsce: MBP Filia nr 3 ul. Zygmunta Augusta 14

18 lipca – 26 sierpnia 2016 r. - spotkania aktorsko - dziennikarskie. Na zajęciach językowych uczestnicy zdobędą umiejętność wypowiedzi oraz precyzyjnego formułowania. Będą one polegały na treningu polonistycznym, aktorskim i komunikacyjnym. Działania obejmą emisję głosu, poprawne posługiwanie się językiem polskim oraz warsztaty aktorskie. Następnie dzieci napiszą scenariusz i nakręcą videoblog. Filmiki będą zamieszczone na YouTube oraz na stronie internetowej MBP.

Miejsce: MBP Filia nr 6, ul. Romera 6

29 sierpnia – 5 września 2016 r. –próby i nagranie filmików. Miejsce: Filia nr 6

1 września – 9 września 2016 r.  - wystawa książek dotykowych, spotkanie finałowe, podsumowanie projektu i  prezentacja rezultatów projektu. Miejsce: Filia nr 3, Klub Osiedlowy EMKA

ZOBACZ Relację z podsumowania projektu

Obejrzyj filmy na You Tube

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ PROJEKTU BĄDŹ STYLOWY, ODLOTOWY!

 

10.08.2016,  godz. 10.00 - Warsztaty tworzenia książki dotykowej – Filia nr 3

18.08.2016,  godz. 10.00 - Warsztaty tworzenia książki dotykowej – Filia nr 3

23.08.2016, godz. 10.00 -  Warsztaty aktorskie – Filia nr 6

24.08.2016, godz. 12.40 -  Warsztaty aktorskie – Placówka Wsparcia Dziennego nr 1

29.08. 2016, godz. 12.15 -  Warsztaty aktorskie – Placówka Wsparcia Dziennego nr 1

30.08.2016, godz. 12.15 - Warsztaty aktorskie – Placówka Wsparcia Dziennego nr 1

31.08.2016, godz. 12.15 -  Warsztaty aktorskie – Placówka Wsparcia Dziennego nr 1

07.09.2016, - Wystawa książek dotykowych -  Filia nr 3

09.09.2016, – Spotkanie finałowe uczestników projektu – Filia nr 3

 

Projekt realizowany jest w ramach partnerstwa ze środków Fundacji PZU. Na realizację projektu Biblioteka otrzymała grant z Fundacji PZU w wysokości 4 046 zł.