Plakat promujący kursy komputerowe

Projekt dotyczy zwiększenia potencjału grupy seniorów ze Słupska w zakresie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym/publicznym, poprzez realizację zróżnicowanych działań.

Przedsięwzięcie stanowi odpowiedź na problem, jakim jest niski poziom życia słupskich seniorów w kontekście aktywności społecznej i korzystania ze zróżnicowanych form umożliwiających efektywny udział w życiu społeczności. W tym celu zrealizowane będą działania partnerskie dwóch słupskich organizacji: Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Centrum Inicjatyw Obywatelskich. Dzięki temu przedsięwzięcie będzie kompozycją unikalnych działań typu: Klub Aktywnego Seniora, Dyskusyjny Klub Książki, Obywatelski Punkt Książki, Informator Seniora, warsztaty Aktywny w sieci.

W ramach Klubu Aktywnego Seniora uczestnicy projektu wezmą udział w warsztacie dwudniowym. Warsztaty będą miały charakter wstępu do działań partycypacyjnych. Poruszona zostanie na nich tematyka form i narzędzi aktywności społecznej (mechanizm inicjatywy lokalnej, konsultacje społeczne, obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, budżet obywatelski itp.).

Oferta istniejącego w MBP Dyskusyjnego Klubu Książki poszerzona zostanie o pozycje dotyczące aktywności społecznej/publicznej osób starszych. Każde spotkanie dotyczyć będzie innej pozycji literackiej w zakresie aktywności społecznej/uczestnictwa w życiu publicznym osób starszych.

W ramach projektu utworzone zostaną Obywatelskie Punkty Książki dla seniora. Regały książkowe będą zawierały motywy wzornicze inspirowane kulturą Pomorza. Ich lokalizacja zostanie ustalona we współpracy z uczestnikami projektu (np. przychodnie lekarskie szpital itd.). Dostęp do publikacji będzie bezpłatny. Poza literaturą dotyczącą sytuacji i aktywności osób starszych, na regałach znajdą się pozycje książkowe dotyczące: kultury kaszubskiej, baśnie, historii począwszy od średniowiecza aż do historii najnowszej, sztuki kulinarnej, mody i wzornictwa oraz muzyki.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ O OBYWATELSKICH PUNKTACH KSIĄŻKI

Informator Seniora poszerzony zostanie o tematykę dotyczącą aktywności społecznej i partycypacji w życiu publicznym osób starszych. W każdym numerze ukażą się  artykuły o tematyce ważnej dla osób starszych, dotykające takich zagadnień, jak: dlaczego warto się angażować w życie publiczne, jak aktywnie uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności, jaką wartość wnoszą seniorzy do miasta Słupska, jakie ciekawe przedsięwzięcia realizowane są przez seniorów w Słupsku itd. Łącznie wydane zostaną 4 numery w wersji papierowej.

POBIERZ PIERWSZY NUMER INFORMATORA SENIORA

POBIERZ DRUGI NUMER INFORMATORA SENIORA

POBIERZ TRZECI NUMER INFORMATORA SENIORA

POBIERZ CZWARTY NUMER INFORMATORA SENIORA

W ramach projektu przeprowadzone zostaną  warsztaty komputerowe Aktywni w sieci. Poświęcone zostaną one zdobywaniu umiejętności komputerowych przez seniorów, w tym korzystanie z narzędzi IT w ramach aktywności społecznej/publicznej. Mowa tu o komunikatorach, mailach, portalach społecznościowych i podstawowej obsłudze WORDa.

Projekt realizowany jest w okresie od maja do grudnia 2016 r. i jest dofinansowany ze środków Programy Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 -2020. 

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wypełniony i podpisany formularz można składać w Centrum Inicjatyw Obywatelskich przy ul. Sienkiewicza 19 (II piętro) oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej , ul. Grodzka 3 w Wypożyczalni