Nowości zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Zapraszamy do biblioteki po nowości książkowe!!! Miło nam poinformować Szanownych Czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku, że zgodnie z Umową Nr BN/1255/2016 z dnia 19.07.2016 r. dotyczącą dofinansowania zadania w ramach Programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa, zaczęliśmy pod koniec sierpnia bieżącego roku realizację projektu.

Czytaj więcej...

plakat projektu z deskorolkarką

Projekt obejmuje cykl warsztatów. Pierwszy moduł poświęcony będzie prawidłowej wymowie oraz nauce pięknego wypowiadania się, drugi będzie dotyczył tworzenia książek dotykowych poświęconych zasadom savoir-vivre.

Czytaj więcej...

Plakat promujący projekt Aktywny senior

Projekt dotyczy zwiększenia potencjału grupy seniorów ze Słupska w zakresie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym/publicznym, poprzez realizację zróżnicowanych działań.

Czytaj więcej...

Projekt polega na organizacji cyklu wydarzeń mających na celu zwiększenie zainteresowania rosyjską kulturą, kuchnią  oraz językiem wśród mieszkańców miasta Słupska (dzieci, młodzieży i seniorów) oraz umożliwienie im poznania rosyjskich obyczajów kulinarnych. W ramach projektu planowane są: wykłady, spotkania kulinarne, konkurs plastyczny, prelekcje, konkurs wiedzy kulinarnej.

Czytaj więcej...

Spacerem przez Słupsk

Projekt obejmuje szereg działań kulturalnych skierowanych do seniorów zamieszkujących na terenie osiedla Niepodległości i Piastów w Słupsku, którzy pragną  aktywnie spędzić czas, a przy okazji rozwijać swoje zainteresowania.

Czytaj więcej...