grupa młodzieży przed biblioteką pracuje nad scenariuszem

Projekt obejmował cykl warsztatów  dla młodzieży i spotkań z autorami kryminałów zakończonych przygotowaniem książki wizualnej, filmu krótkometrażowego i wystawy.

Czytaj więcej...

Przedmiotem projektu było wdrożenie centralnego system autoryzacji podnoszącego standard bezpieczeństwa gromadzonych i przetwarzanych danych oraz modernizacja i przystosowanie infrastruktury informatycznej do wymagań stawianych przez ustawodawców (ustawa o ochronie danych osobowych).

Czytaj więcej...

To projekt edukacyjny dotyczący historii Pomorza skierowany  do młodzieży ponadgimnazjalnej. Polegał na retrospekcji wydarzeń związanych z okolicznościami powstania jednoaktówki patriotycznej pt. "Miłość Matki". Scenariusz powstał w 1946 roku i był zrealizowany przez ówczesnych uczniów Gimnazjum Kupieckiego w Słupsku.

Czytaj więcej...

Projekt obejmował zakup sprzętu komputerowego – drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, laptop, urządzenie sieciowe router. Biblioteka otrzymała grant z Fundacji Russkij Mir o wartości ok.  10 tys. zł

Projekt polegał na organizacji działań dla użytkowników biblioteki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii cyfrowych wg scenariuszy udostępnionych przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W ramach projektu biblioteka otrzymała 3 nowoczesne tablety o wartości ponad 6 tys. zł, z których można korzystać m.in. w Miejscu Animacji Kultury.