Projekt którego celem było  wdrożenie innowacyjnego przedsięwzięcia w bibliotece. Biblioteki wspólnie z mieszkańcami poszukiwały rozwiązań ważnych problemów całej społeczności, testowały nowe pomysły, eksperymentowały, wprowadzając do swojej oferty nowatorskie działania. Pomagały im w tym aktywni ludzie i nowe technologie.

Czytaj więcej...

Projekt obejmował digitalizację muzealnych obiektów trójwymiarowych z wykorzystaniem technologii fotografii 360 stopni oraz wykonanie gigapanoram obiektów 2D.  W tym projekcie bibliotekarze cyfrowi skupili się na digitalizacji obiektów muzealnych zgromadzonych przez partnerskie instytucje Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej – Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Muzeum w Koszalinie, Muzeum w Szczecinku oraz Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie. 

Czytaj więcej...

plakat promujący spotkanie fascynujące pułapki na temat uzależnień. Dziecko ma twarz ukrytą w dłoniach, napisy

Realizacja projektu obejmowała organizację zajęć bibliotecznych, plastycznych i literackich w elementami profilaktyki na filiach bibliotecznych dla dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem (np. bezrobocie rodziców, uzależnienia, niski status materialny). Dorośli mieszkańcy Słupska dwukrotnie mieli okazję  porozmawiać z terapeutką uzależnień, panią Teresą Maksimowicz.  Na spotkaniach poruszono trudne tematy np. depresja nastolatków i problem uzależnień. Spotkania uzupełniała prezentacja literatury przedmiotowej.  Projekt realizowany był od czerwca do listopada 2014 roku i był dofinansowany z budżetu Miasta Słupska w ramach środków Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wys. 7710 zł. 

grupa dzieci trzyma lalki w rękach, a opiekun trzyma lalkę koguta prezentuje teatrzyk kukiełkowy

Projekt obejmował organizację spektakli, warsztatów, spotkań autorskich, wystaw,  konkursów i koncertów związanych z kulturą rosyjską. Poprzez jego realizację chcieliśmy przekonać mieszkańców Pomorza, że kultura naszego wschodniego sąsiada to nie tylko Wysocki i Okudżawa. 

Czytaj więcej...

Projekt edukacyjny dla młodzieży ponadgimnazjalnej obejmujący odkrywanie historii pomorskich osadników  i powstańców warszawskich przybyłych na ziemie pomorskie po II wojnie św. Jest historyczno – etnograficznym przedsięwzięciem mającym na celu utrwalenie zapisanych w pamięci pierwszych mieszkańców wspomnień dotyczących naszego miasta i regionu. 

Czytaj więcej...