Projekt obejmował cykl warsztatów  dla młodzieży i spotkań z autorami kryminałów zakończonych przygotowaniem książki wizualnej, filmu krótkometrażowego i wystawy.

Nazwa projektu nawiązywała do dziś nieistniejącej, acz historycznej ulicy Krętej biegnącej wzdłuż murów średniowiecznych okalających słupską książnicę. Grupa młodzieży wzięła udział w warsztatach, w trakcie których poznali tajniki warsztatu pisarskiego (sposób prowadzenia narracji, zawiązanie intrygi), a następnie wspólnie stworzy historię kryminalną, która posłużyła za materiał wyjściowy dla książki wizualnej tj. interaktywnego kryminału miejskiego. Młodzież pracowała pod kierunkiem znanego pisarza Daniela Odiji, konsultantem  programowym był ekspert – detektyw, specjalista w zakresie kryminalistyki. Uczestnicy wzięli też udział w warsztatach filmowych, kiedy to pracowali nad scenariuszem dla krótkiego filmu opartego na powstałym materiale literackim.   Uczestnicy wcielili się w role osób zaangażowanych w produkcję filmową, np. scenarzysty, kierownika planu, reżysera, operatora kamery, wreszcie aktorów i reżysera. Żmudny, ale jakże ciekawy proces tworzenia filmu przebiegał pod okiem zawodowego filmowca.  Przez tydzień trwały spotkania i warsztaty z autorami najpopularniejszych powieści kryminalnych. Projekt zakończył się premierą przygotowanej przez młodzież książki wizualnej, filmu i metafilmu.

Projekt otrzymał grant Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura – Interwencje 2015” w wysokości 15.000 zł, a także wsparcie finansowe z budżetu Miasta Słupska w wys. 9.646 zł.   

Więcej w zakładce Kryminał na Krętej - wszystkie artykuły o projekcie