Przedmiotem projektu było wdrożenie centralnego system autoryzacji podnoszącego standard bezpieczeństwa gromadzonych i przetwarzanych danych oraz modernizacja i przystosowanie infrastruktury informatycznej do wymagań stawianych przez ustawodawców (ustawa o ochronie danych osobowych).

Wdrożenie systemu wiązało się z wymianą awaryjnego i nie zgodnego z ustawą o ochronie danych osobowych  sprzętu komputerowego, zostało zakupionych 26 komputerów (14 zestawów komputerowych i 12 komputerów). Oprócz sprzętu na stanowiskach do obsługi czytelników zostały zakupione i zamontowane filtry prywatyzujące ograniczające wgląd w dane z monitora osobom niepowołanym. Realizacja projektu pozwoliła na zwiększenie niezawodności sprzętu komputerowego, w przyszłych latach obniży koszty modernizacji i napraw pogwarancyjnych przestarzałego sprzętu, zapewni bezawaryjną pracę, pozwoli na zakończenie prac związanych z modernizacją stanowisk komputerowych a także przygotować się do kolejnego  wdrożenia, pozwalającego na wdrożenie polityki bezpieczeństwa danych poprzez uruchomienie centralnego kontenera danych - przeniesienie wszystkich dokumentów z systemów rozproszonych (stanowiska komputerowe pracowników) do jednej bezpiecznej lokalizacji - Serwerowni.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury w ramach programu "Rozwój infrastruktury kultury" w wys. 35.000 zł oraz z budżetu Miasta Słupska w wys. 54.000 zł.

{gallery}projekty_2015/CSA{/gallery}