To projekt edukacyjny dotyczący historii Pomorza skierowany  do młodzieży ponadgimnazjalnej. Polegał na retrospekcji wydarzeń związanych z okolicznościami powstania jednoaktówki patriotycznej pt. "Miłość Matki". Scenariusz powstał w 1946 roku i był zrealizowany przez ówczesnych uczniów Gimnazjum Kupieckiego w Słupsku.

Pomysł przedsięwzięcia zrodził się dzięki absolwentce wspomnianej szkoły, pani Felicji Bystrzyńskiej, która odnalazła znakomicie zachowany rękopis sztuki sprzed blisko siedemdziesięciu lat. Zadaniem młodzieży, podzielonej na grupy detektywistyczną i aktorską, było „wskrzeszenie” jednoaktówki:  odnalezienie bohaterów przedstawienia i jego odtworzenie. Wymiernymi efektami projektu są: rozbudowana strona internetowa detektywihistorii.mbp.slupsk.pl i reportaż z projektu, które są pomocne w kontekście edukacyjnym, np. na lekcjach historii, regionalizmu, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy    o kulturze itd.  Istotne jest to, że projekt przygotowywany był przez młodzież dla młodzieży. Na jego realizację otrzymaliśmy dofinansowanie z Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra” w wys. 7 500 zł oraz z budżetu Miasta Słupska w wys. 1 300 zł.

Więcej na stronie: http://detektywihistorii.mbp.slupsk.pl/