Projekt obejmował zakup sprzętu komputerowego – drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, laptop, urządzenie sieciowe router. Biblioteka otrzymała grant z Fundacji Russkij Mir o wartości ok.  10 tys. zł